GÜNDERGİ SAYI-01

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü GÜNDER olarak bu yıl, kuruluşumuzun 20 nci yılını kutlamaktayız. Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 10/02/1992 tarih ve 92/2752 sayılı kararı ile dönemin Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünün öncülüğünde, güneş enerjisi ile doğrudan veya dolaylı olarak her türlü ilişkisi olan, bürokrat, sanayici,akademisyen, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, bireysel ya da kurumsal birliktelikleri ve güneş enerjisi gönüllülerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Derneğimiz, merkezi Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan ISES–International Solar Energy Society’nin Türkiye Bölümüdür.

Derneğimizin, Türkiye’de temsil ettiği ISES; güneş enerjisi teknolojilerinin ve kullanımının geliştirilmesi amacıyla, 1954 yılında kurulmuş, dünya genelinde, Türkiye dahil bir çok ülkede, şubeleri olan uluslararası nitelikte kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. ISES bünyesinde, akademik ve bilimsel nitelikli üye sayısı fazla olmakla birlikte, güneş enerjisine ilgi duyan herkes ISES’e üye olabilmektedir. ISES; her iki yılda bir, dünyanın farklı ülkelerinden birinde, “Uluslararası Dünya Güneş Enerjisi Sempozyumunu” ayrıca, her kıtada, o kıta için, kıtaların adı ile ifade edilen “Uluslararası Güneş Enerjisi Kongreleri” (Eurosun gibi) de düzenlenmektedir.

ISES; Birleşmiş Milletler tarafından, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilmiş olup, Birleşmiş Milletler’de danışman kuruluş statüsündedir. BM ‘nin Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin de üyesidir. Geçmiş yıllarda Brezilya Rio, Japonya Kyoto ve daha sonra, Kanada,Danimarka gibi ülkelerde BM tarafından organize edilen iklim zirvesi ve benzeri, faaliyetlerin katılımcısı ve düzenleyicisi kurumlardan biridir. Belirtilen organizasyonlarda, küresel iklimin korunması ile ilgili çeşitli faaliyetlerde önemli roller oynamıştır.

ISES; Avrupa Birliği nezdinde de kar amacı olmayan ve Avrupa Birliği’nin, enerji ve iklim ile ilgili konularda danışman kuruluşlarından biridir. Geçmiş yıllarda Avrupa birliğinin hazırladığı ve uygulamaya koyduğu, Avrupa Birliğinde yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasını amaçlayan ve bu doğrultuda hedefler koyan, “Beyaz Bildiri (White Paper)” in hazırlayıcılarındandır.

GÜNDER, ISES ile birlikte, temsil ettiği misyon çerçevesinde, Türkiye‘de, güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerjinin diğer alanları ile ilgili her türlü etkinliği, kendi bünyesinde veya ilgili diğer kuruluşlar (ETKB, Üniversiteler, MMO, TTMD, TEVED, TEMEV gibi) ile işbirliği içinde yürütmeye çalışmaktadır.

GÜNDER, “Yeni ve Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Güneş Enerjisi Sistemleri” konularında yapılan çeşitli sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklere destek olarak her aşamada katkılarda bulunmaktadır.Sizlere ve temsil ettiği bilim alanı ve sektöre daha yakın olabilmek için,üç ayda bir yayımlanacak GÜNDERGİ’yi sektörün hizmet ve görüşüne
sunmaktadır.

Dergimize yayın hayatında başarılar diliyorum
Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP

GÜNDERGİ SAYI 01