GES’lerde Kullanılan Ekipmanların Garantileri İle Sigorta Kavramı Arasındaki İlişki Nedir ?

Bilindiği üzere ekipman garantileri, ekipmanın kullanım şartnamesine uygun olarak mutat kullanımı esnasında kendinden kaynaklı arızalanması halinde devreye girmektedir. Her ekipmanın garanti süresi markasına göre farklı olabilir. Elbette Garanti Belgesi Yönetmeliği ile bu süreler minimum 2 yıl olarak belirtilmektedir fakat bazı markaların uzatılmış garanti süreleri de bulunmaktadır.

Sigorta açısından konuyu ele alırsak; sigorta şirketleri, garanti süresi içerisinde ve üretici sorumluluğunda üründe yaşanan arızalar için, hasarın / arızanın, öncelikle garanti kapsamında değerlendirilmesini öngörmektedir. Bildiğiniz gibi, sigorta poliçelerinde Elektronik Ekipman veya Makine Kırılması teminatı alınması halinde bu kısa devreler ve arızalar poliçeden tazmin edilmektedir. Bu durumda da garanti süresi dolmuş ekipmanların arızalarının sigorta poliçelerinden alınabileceği anlaşılabilmektedir.

Üretici bacağındaki hassasiyetleri ifade etmek gerekirse; ekipmanın kendi bünyesinde oluşabilecek arızalardan ziyade üreticiler için ekipmanın çalışması esnasında 3. Şahıslara verebileceği zararlar çok daha riskli bir konudur. Örneğin; bir güneş enerji panelinin veya inverterin kendi bünyesel sorunlarından kaynaklı bir yangın hasarının oluşmasına sebep olması ve bu panellerin altında bulunan fabrikada ciddi bir hasar meydana getirmesi, katlanılması gereken yüksek tazminatlar doğurur. Bu bakış açısı ile üreticilerimize ürün mali sorumluluk sigortalarını da yaptırmalarını önermekteyiz.

Tüketici bacağındaki hassasiyetleri ifade etmek gerekirse; garanti süresi bakımından ürünleri birbirleri ile kıyaslamasını ve üreticinin Türkiye’de faaliyet gösteren bir firma veya bu yetkinliğe sahip güçlü bir distribütör firma olmasına dikkat etmesini önerebiliriz.
Üreticiler için ek olarak ifade edelim ki; meydana gelebilecek finansal zararlar, cihazların kendi bünyesindeki arıza olarak kendisini gösterebileceği gibi, santrallerde performans düşüklüğü sorunu olarak da karşılarına çıkabilir. Performans kayıpları için de sigorta poliçelerinde çözümler bulunmaktadır.

Ayrıca yatırımcıların, garanti sürelerine dikkat etmesi ve öncelikle meydana gelen arızaların garantiye girip girmediğini incelemesi, direkt sigorta poliçesine başvurmaması, poliçelerindeki hasarsızlık indirimi konusunda kendilerini ekonomik açıdan daha fazla koruyacaktır.