GES Kurulumunun Yapılacağı Yerin Sigortalanması

Arazi tipi veya çatı tipi güneş enerji santrallerinin kurulacağı arazinin zemin yapısı veya kurulacak binanın çatısının dayanım değerleri büyük önem arz etmektedir.

Örneğin; Arazi tipi güneş enerji santrallerinde, kurulum öncesinde jeoloji mühendisleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda, toprak yapısına göre, projede kullanılması gereken ekipmanlar ve mühendislik uygulamaları tespit edilmektedir. Sahada enerji santralinin tesis edilebilmesi ve sağlıklı çalışması için bu raporlara uyulması hayati öneme sahiptir. İnşaat sürecinde bu tavsiyelere uyulmaması demek muhakkak ileride santralde sorun çıkacağı anlamına gelmektedir.

Sigorta genel şartları ( sigortanın kanunu ) bakımından Sigorta poliçelerinin bazı hasar türlerinde geçerliliği, sahanın kurulum öncesi hazırlanmış olan zemin etüdü, statik raporu vb. raporlara uygunluğuna bağlıdır. Bu anlamda yetkili kurum ve raporlama yapan uzman mühendislik firmaları tarafından kaçınılması gereken noktalara ve önerilen uygulamalara birebir uyulması, hasar sonrası sigorta tazminat ödemelerinde yaşanacak potansiyel sıkıntıları bertaraf edecektir.

Bazı sigorta poliçelerinde sel teminatı başlığı altında Yatırımcılarımızın son 25 yıllık yağmur ve sel baskını raporlarını Meteoroloji İl Müdürlüklerinden temin edip, bu raporlar çerçevesinde yatırıma karar vermeleri gerektiği yazabilmektedir. Bu gözle bakıldığı zaman her halükarda yatırım planlaması yapılırken uyulması gerekli olan mühendislik uygulamalarına uyulması gereklidir. Aksi halde hasar olası halden çıkıp, gerçekleşmesi zaman içerisinde muhakkak beklenen bir hal alacaktır.

Çatı ve cephelere kurulacak güneş enerji santrallerinde, çatı ve cephelere gelecek ek yüklerin ( kar yükü, rüzgar yükü ve tesis edilecek santralin yükü) doğru hesabı, yine, sigorta tazminat ödemelerinin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Projelerde kullanılacak tüm ekipmanların statik ve dinamik yüklerinin hesaplanması ve projelerin bu mukavemet standartlarına uygun olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Diğer yandan çatı GES sistemlerinde GES’in kurulacağı binanın yangın itfa şartları, GES Sigortasının da yapılması için ayrıca önem arz eder. Yani; Pamuk işleme tesisi üzerine kurulan bir güneş enerji santralinin sigortasının yapılabilmesi için elbette ilk önce fabrikasının sigortasının yapılabilir olması ön şart olacaktır.

Netice itibarı ile sigorta sistemi bir risk ölçümü ve fiyatlama sistemidir. Beklenmedik hasarlardan korunmak adına bu sistem kullanılır. Bu gözle bakıldığında hasarların beklenmedik halde gerçekleşmesi temel kriter olacaktır. Yani sigortalıların başlarına gelebilecek zararlar için uyulması gereken önlemleri almaları demek; Hasarı gerçekleşeceği kesin olacak halden, gerçekleşmesi ihtimal olacak hale getirmesi anlamına gelmektedir.