Engie

ENGIE, ana iş alanlarını (Elektrik, Doğalgaz, Enerji hizmetleri) düşük karbon ekonomisine doğru Enerji Dönüşümündeki ana konuları - arz güvenliği, kaynakların rasyonel kullanımı, iklim değişikliğinin en aza indirgenmesi ve sürdürülebilir enerjiye erişim - göz önünde bulundurarak sorumlu bir büyüme modeli çerçevesinde geliştirmeyi hedefler. ENGIE, 153.000 çalışanı ile 70 ülkede faaliyette bulunmaktadır. Türkiye’de 40 seneden fazla süredir aktif çalışmaktadır.

Grup, aşağıdaki 4 ana sektöründeki uzmanlığı ile hükümetlere, toplumlara, şehirlere ve iş yerlerine verimli ve yenilikçi çözümler sağlamaktadır:

- Bağımsız Elektrik Üretimi
- Yenilenebilir Enerji
- Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
- Enerji Verimliliği

İletişim
Bahar Güneş
+90 535 025 4886
bahar.gunes@engie.com
İstanbul