ENGIE ve Yara Gübre Üretiminde Yeşil Hidrojen Üretimini Test Edecek

Fransız enerji şirketi ENGIE ve Norveç’teki gübre şirketi Yara, yeşil hidrojen teknolojisini endüstriye uygulamak için Avustralya’da güçlerini birleştiriyor. İki şirket, güneş enerjisini kullanarak deniz suyundan hidrojen üretimi konusunda birlikte fizibilite çalışması yapacak.

Yara’nın Pilbara bölgesindeki dünyanın en büyük amonyak üretim tesislerinden biri olan gübre fabrikasında, mevcut işletmenin elektrik ihtiyacını entegre temiz enerji kaynaklarından yararlanarak elde etmeyi amaçlıyorlar.

ENGIE ve Yara, Pilbara bölgesinin hidrojen üretimi çalışmalarını yürütmek için en ideal yer olduğunu belirtti. Şirketler, bu çalışmada hedeflerine ulaştıkları zaman, mevcut üretim tesisinin CO2 emisyonlarının önemli ölçüde azalacağını öngörüyor.

Yara Genel Müdür Yardımcısı Yves Bonte: “ Yara ve ENGIE, böyle karmaşık bir projeyi üstlenmek için uygun altyapıya ve tecrübeye sahip. Bu girişimdeki asıl amacımız sürdürülebilir bir gelecek yaratmak.”

ENGIE Yenilenebilir Enerji Kaynakları İcra Kurulu Başkanı Michèle Azalbert: “Bu proje ENGIE’nin enerji dünyasında öncü rolünü gösteriyor. Daha az karbon emisyonlu bir dünya temel hedefimiz.”