Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

Liderlik pozisyonlarında kadınların azlığı her sektörde olduğu gibi enerji sektöründe de çok ön plana çıkmakta. Katılımcıların %81’i sektörde genel anlamda kadın liderlerin az olduğunu düşünmekte. Bunun ana nedenleri arasında ise enerji sektörünün erkek egemen olması, sektörün liderlik pozisyonları için erkek adaylara daha meyilli olması ve yönetimden yetersiz destek gibi sebepler sıralamaktalar.

Kadın liderlerin sayısının ve görünürlüğünün arttırılması hem enerji şirketleri özelinde hem de genel anlamda sektör için çok önemli. Katılımcılar sektöre daha fazla kadın çekilmesi konusundaki önerileri arasında en başta çalışanlar için rol model olabilecek kadın lider örneklerinin görünürlüğünün arttırılmasını belirtiyor. Ayrıca, enerji sektörünün kadınları, kadın liderlerin dikkatli ve detaycı planlama kabiliyetleri, hoşgörülü ve ilgili tavırları, ikna kabiliyetleri, sosyal ve duygusal zekâları ve yaratıcı alternatif fkirleri ile fark yarattıklarını düşünüyorlar.

Enerji sektöründe hem her seviyede kadın istihdamının arttırılması hem de kadın liderlerin sayı ve görünürlüğünün arttırılması yönünde atılacak adımlar, enerji sektörünü ileriye taşıma ve dünyanın en büyük on yedinci ekonomisi olan Türkiye ekonomisini daha üst sıralara taşıma yolunda hayati önem arz etmekte. Kadınların katılım oranlarının artması Türkiye’nin sosyo ekonomik anlamda gelişimi, kadınların toplumdaki statülerinin iyileşmesi ve de enerji sektörünün geleceğe güçlenerek yürümesi için büyük öneme sahip.

Dosyayı İndir
Deloitte Raporu: Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı