Enerji Sektörü Nereye Gidiyor

Enerji Sektörü Nereye Gidiyor

Günümüz dünyasında enerji sektörünün birçok alanda en önemli belirleyiciler arasında olduğu tartışılmaz. Türkiye hem bulunduğu konum hem de kendi ihtiyaçları itibari ile enerji sektörü bazlı gelişmeleri (olumlu ve olumsuz) en yakından yaşayan ülkelerden. Coğrafyamızdaki dostluk ve gerilimler, ülkeler arası ittifak veya ihtilaflar, toplumların refahı veya yokluğu gibi faktörlerin “enerji politikaları” ekseninde oluştuğunu da hem geçmişten ders çıkartarak hem de bugün yaşayarak görüyoruz.

Peki hem dünyamızı hem de ülkemizi bu kadar yakından ve güçlü etkileyen enerji sektörü nereye gidiyor? Enerji sektöründeki gelişmelere bağlı olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

Dosyayı İndir
Enerji Sektörü Nereye Gidiyor