DNV GL; enerji, gemi sınıflandırma, petrol-doğalgaz ve iş güvencesi alanlarında küresel liderlerin önde gelenleri arasında yer almaktadır. 150 yıldan fazla geçmişe sahip olan firma, dünya üzerinde 100’den fazla ülkede 400’den fazla ofiste 15.000 çalışanıyla hizmet vermektedir. Firmanın enerji alanında vermiş olduğu temel hizmetler;

– Enerji danışmanlığı
– Güç sistemleri ekipmanları test, inceleme ve sertifikalandırma
– Sürdürülebilir enerji tüketimi, enerji verimliliği
– Yenilenebilir enerji danışmanlığı
– Türbin tasarım destek ve mühendislik hizmetleri
– Yenilenebilir enerji, türbin, ekipman ve proje sertifikalandırılması

DNV GL bünyesinde dünyaca çok iyi bilinen beş farklı markayı bulundurmaktadır. Bunlar arasında; Garrad Hassan, KEMA, DNV GL ve GL Renewables Certification sayılabilir. Firma, 2013 yılından itibaren bütün bu güçlü markaların birleşmesiyle DNV GL olarak anılmaya başlamıştır.

Firma, GL Garrad Hassan markası ile 2000’li yılların başlarından itibaren Türkiye yenilenebilir enerji danışmanlık sektöründe aktif olarak hizmet vermektedir. 2007 yılında Türkiye’de lokal ofis açılmış ve bu ofis üzerinden müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır. Başlangıçta iş geliştirme için kullanılan ofis, sektörün hızlı gelişmesi ve lokal teknik ekip ihtiyacının oluşması sebebiyle, teknik yapılanmasını da buna paralel olarak planlamış ve sektöre uluslararası ve lokal uzmanlarıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Bu süre zarfı içerisinde hizmetleri, sektörün gelişimine paralel olarak rüzgâr enerjisi danışmanlık faaliyetlerine odaklanmıştır. Ancak, güneş enerjisi alanında yapılan düzenlemeler neticesinde sektörde oluşan teknik danışmanlık ihtiyacını karşılamak için şirket bünyesindeki teknik ekip; 2013 yılında lokal olarak genişletilmiş ve bu alanda da hizmetler başlamıştır.

DNV GL Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında vermiş olduğu belli başlı hizmetler; Bankalara sunulabilecek nitelikte hazırlanan “Garrad Hassan Energy Assessment” raporları, CFD akış modellemesi, türbin yerleşim planlaması, varlıkların yönetimi, ölçüm kampanyası planlaması, veri toplama ve kalite kontrolü, teknik durum değerlendirme (Due Diligence), teknoloji seçimi, santral işletme servisleri, rüzgâr/güneş enerji üretim tahminleri, fizibilite çalışmaları, teknik proje geliştirme, market analizleri ve stratejik danışmanlık hizmetleri vs. gibi sıralanabilir.

Türkiye elektrik sisteminde gerçekleştirilen özelleştirmeler sonrasında, piyasada oluşan ihtiyaca cevap vermek amacıyla, 2013 yılında “enerji danışmanlık” faaliyetleri için ayrı bir ekip kurulmuş ve bu alanda birçok proje başarı ile tamamlamıştır. DNV GL Türkiye’nin enerji danışmanlığı alanında vermiş olduğu belli başlı hizmetler; şebeke analizleri ve planlaması, varlık ve bakım yönetimi, SCADA teknik şartnamesi oluşturulması, akıllı sayaç, akıllı şebekeler, yönetmelik güncelleme/hazırlama, teknik ve teknik olmayan kayıpların hesaplanması ve önlenmesi vs. sayılabilir.

VİDEOLAR
DOKÜMANLAR
İLETİŞİM

Emrah Bilgin
+90 232 400 0886
emrah.bilgin@dnvgl.com
İzmir

HABERLER
No posts found.