Çatıder
 

ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği), ülkemiz inşaat sektörünün başta gelen bölümlerinden biri olan ‘çatı’ konusunda, kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirme amacı ile üretici, distribütör ve uygulamacı firmaların katılımı ile 2002 yılında kurulan bir meslek ve sivil toplum örgütüdür.

Kuruluş amacı, özetle; Türkiye'de çatı malzemesi üreten, dağıtan, uygulama yapan firmaları, meslek gruplarını ve bilim adamlarını bir araya getirmek, güncel teknolojiyi ve standartları yakalamak için güç ve işbirliği yapmak ve bu doğrultuda ülkemiz çatı sektörünün gelişmesini, büyümesini sağlamaktır.

Derneğin Hedefleri:

- Türkiye’de çatılarda ve cephelerde olması gereken standartların, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve denetlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Çatı sistemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için sistem detay kılavuzları hazırlamak, eğitimler ile çatı sistem ve standartlarını uygulayacak bilinçli uygulayıcıları temin etmek,
- Yurtdışı benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bilgi ve deneyimlerin Türkiye’ye aktarılmasını temin etmek,
- Çatı altlarının kullanılabilir mekânlar haline gelmesi temin edecek çalışmalar yapmak, mevzuatta bu konudaki kısıtlamaları kaldırıcı girişimlerde bulunmak,
- Ülke çapında malzeme, işçilik, enerji tasarrufu, çevrenin korunması, döviz tasarrufu sağlayacak çalışmalar ile sektör içinde haksız rekabeti önleyici, tüketici haklarını koruyucu çalışmalar yapmak,
- Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla üyeler, üye kuruluşlar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek,
- Mesleki eğitim sistemlerini hazırlamak, uygulamak, sertifikasyona yönelik ölçme ve değerlendirme için eğitim kurumları, üniversiteler, resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ile birlikte çalışmak.
- Eğitimler ile müşteri memnuniyetini esas alan meslek mensubu sayısını artırırken istihdamın artırılması ve devamının sağlamak için çalışmalar yapmak,
- Sektör araştırmaları ile yerli ve yabancı yatırımcıya piyasa hakkında sağlıklı bilgiler vererek hem ekonomiye kazanç sağlamak hem de bilimsel veri kaynakları yaratmak.

İletişim
Semih Kafadar
+90 530 494 1757
catider@catider.org.tr
İstanbul