Çatı Üstü GES’lerde Sigorta Yapılması Gereken Sorumluluk Riskleri Nelerdir ?

Bilindiği üzere arazi sistemleri ile çatı üstü Ges sistemleri arasında temel sigorta farkları sorumluluklar bacağıdır. Yani arazi sistemlerinde araziye hasar verebilme imkan ve ihtimali bulunmazken, çatı üstü Ges sistemlerinde mevcut tesise zarar verilebilme ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca çalışanların genelde eğimli çatıda çalışıyor olması nedeni ile işçilerin yüksekten düşme riski oldukça yüksektir.

Maalesef biz sigortacılar ağırlıklı olarak iş kazaları ile karşılaşmaktayız. Bu durumda iş güvenliği kanunu ve güvenlik önlemlerine uyulmasının takibi sorumluluklarından dolayı kazada kusur genellikle işverene verilmektedir. Diğer yandan fabrika sahibi de ana işveren statüsünde olduğu için bu iş kazalarında sorumlu olarak görülebilmektedir.

Yine çatı üstü Ges sistemlerinin inşaat devresinde bina haricindeki 3. Şahısların malları için de bir sorumluluk riski bulunmaktadır. Sözleşme ile fabrika sahibi 3. Şahıs statüsünden çıktığı için yatırımcı 3. Şahıs olarak görülmez. Aslında karışık gibi görünen bu sorumluluklar konusu sigorta poliçeleri ve verilecek ek teminatlar ile güvence altına alınabilmektedir.

Diğer bir önemli konuya daha değinmekte fayda var. Bildiğiniz gibi santral kurulumu tamamlandıktan ve enerji üretimi başladıktan sonra ürünlerin güvenli olmasına karşın bağlantılarda yapılabilecek bazı yanlışlıklar tesislerde risk teşkil edebilmektedir. Yani, elektrik bağlantı ekipmanlarındaki yetersiz – yanlış bir bağlantı kendisini sonradan yangın veya elektrik kaçağı gibi bir hasar olarak gösterebilir. Bu konu için de genişletilmiş 3. Şahıs sorumluluk teminatının alınmış olması gereklidir.

Ana hatları ile EPC Firmasından istenilmesi ve kullanılması gereken poliçeleri belirtmek gerekirse; 1. Montaj All Risk Poliçesi, İşveren Mali Mesuliyet Sigortası ve ayrıca tanzim edilmiş olan 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta poliçesidir.