tr-windGuide

İDARİ SÜREÇ ANALİZİ

Soru 6 : Rüzgar enerjisi santrallerinin idari süreç analizi nasıl yapılır? Cevap 6: Yatırımcı tarafından bölge veya il seçeneği belirlendikten sonra, genel rüzgar verileri baz alınarak potansiyel alanlar tespit edilir. Bu alanlarda ön inceleme kapsamında, mevcut önlisans/lisanslı RES projeleri, idari sınırlar, zemin kotu, yerleşim alanları, ulaşım olanakları, bağlantı noktası vb fiziki kısıtlar belirlenerek, idari değerlendirme […]

Read More...

POTANSİYEL SAHA BELİRLENMESİ

Soru 5: Rüzgâr enerji santralleri için potansiyel sahalar nasıl belirlenir ? Cevap 5: Rüzgâr projelerinin geliştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok kriter vardır. Proje konumlarının doğru seçilmesi üretimi ve projenin yapılabilirliğini doğrudan etkilemektedir. Yer seçimlerinde rüzgâr potansiyeli başta olmak üzere idari, çevresel, teknik kriterlerin de sağlanması gerekmektedir. Rüzgâr enerjisi potansiyeli olan bölgeler çok genel […]

Read More...

RÜZGAR ENERJİSİ PROJELERİNİN FİNANSE EDİLEBİLİRLİĞİ

Soru 4: Rüzgâr Enerjisi Projelerinin Finanse Edilebilirliğini artırmak adına yatırımcıların önem vermesi gereken ana konular, azaltılması gereken riskler ve yürütülmesi gereken çalışmalar nelerdir? Cevap 4: RES projelerinin finanse edilebilirliğini artırmak için yatırımcıların önem vermesi gereken konular, risk yönetimi, durum tespit çalışmalarının eksiksiz yapılması, finansal modellemeye girdi oluşturan varsayımların güvenilirliğinin sağlanması ve her açık noktayı kapsayan […]

Read More...

YERLİ ÜRETİM

Soru 3 : Türkiye’de yerli üretimin durumu nedir? Cevap 3: Türkiye’de üçüncü MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 2000 yılında, türbinin önemli aksamlarından olan kuleler ülkemizde Gemlik’te bulunan Çimtaş tarafından üretilmiştir. Yani Türkiye’de sektörün neredeyse başladığı zamanlarda, yerli üretim de başlamıştı. Sonrasında 2001 yılında, İzmir’de Ege Serbest Bölgesindeki Aero Rüzgar kanat fabrikası, sektöre özel […]

Read More...

AVRUPA VE DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ

Soru 2 : Avrupa ve Dünya’da rüzgar enerjisinin durumu nedir? Cevap 2: Türkiye’de ilk MW ölçeğinde rüzgar enerji santralinin devreye alındığı 1998 yılında Avrupa Birliğine üye ülkelerde 6.453 MW bir kurulu güç vardı ve yıllık kurulum kapasitesi 1.700 MW idi. 2002 yılı sonrası yıllık kurulum değerleri 5 GW üstünde seyretmiş ve 2017 yılı 13,9 GW […]

Read More...

Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Geçmişi Ve Mevcut Pazar

Türkiye’de MW ölçeğinde olmayan ilk rüzgar türbini 1984 yılında, Çeşme’de bulunan Altınyunus otelinin bahçesine dikilen 11/55 kW gücünde 2 jeneratöre sahip türbindir. İlk MW ölçeğinde rüzgar enerji santrali ise 1998 yılı Şubat ayında Çeşme Germiyan bölgesinde devreye alınmıştır. 3 adet 500 kW güce sahip rüzgar türbini ile, tesis 1,5 MW kurulu güce sahipti. Yenilenebilir enerji […]

Read More...