sunny

01-NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ

Çünkü Güneş Enerjisi Geleceğin Teknolojisi Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla güneş enerjisi sofistike ve hızla gelişen bir teknolojiye sahiptir. Yarı iletken maddelerden oluşan hücrelerle güneşten aldığı ışığı elektrik enerjisine çeviren panel teknolojisi yararının fark edilmesi ve kullanımının artmasıyla her geçen yıl daha da fazla gelişmekte, verimliliğinin artmasıyla daha az yer kaplayarak daha fazla elektrik üretmekte. […]

Read More...

07-ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLER

Güneş enerjisi sistemlerini, şebekeye bağlı, şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler olarak üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Şebekeye bağlı sistemler, kurulu güneş enerjisi sisteminin ürettiği elektriği doğrudan şebekeye verdiği sistemlerdir. Sistem tarafından üretilen elektrik, sonrasında çeşitli alanlarda kullanılabilecek şekilde şebekeye yönlendirilir. Şebekeye bağlı sistemler diğer türde sistemlere kıyasla çok daha yaygındır. Bu sistemlerin şebekeyle uyumlu bir […]

Read More...

28-İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİ

Günümüzde temiz içme ve kullanma suyuna erişim özellikle erişime kısıtlı uzak bölgelerdeki kırsal alanlarda olukça problemlidir. Uzun süredir üzerine çalışılıp geliştirilen güneş enerjisiyle desalinasyon teknolojisi, bu konuda optimal bir çözüm sunmaktadır. Güneş enerjisinden yararlanılarak tuzlu suyu arındırma çabaları yeni değildir ve birkaç yüzyıl geriye gitmektedir. Dünya üzerindeki kaynakların hızla tükenmesi ve iklim değişikliği etkisiyle suya […]

Read More...

19-GÜNEŞ PANELLERİNİN TEMİZLİĞİ

Güneş enerjisi sisteminin planlanan performansı göstermesi için panellerin belli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Bu temizlik aslında panellerin düzenli bakımının bir parçasıdır. Düzenli bakım altında olan bir sistemde, riskler kontrol altındadır, olağanüstü koşullar dışında arızalar öngörülebilir olacaktır. Temizlik en kolay bakım aşamalarından biridir. Temizlik planı, sistemin çatıda ya da arazide olmasına, içinde bulunduğu çevresel koşullara ve iklim […]

Read More...

22-YILDIRIM KORUMA, TOPRAKLAMA VE KABLOLAR

25 yıl çalışma beklentisi olan güneş enerjisi santralleri için yıldırımdan korunma, topraklamasının doğru ve uzun ömürlü olması hayati bir öneme sahiptir. Direkt ya da dolaylı yoldan sahalara yönelen yıldırım darbeleri, özellikle inverter haberleşme hatlarına ulaşarak sistemlerin devre dışı kalmasına yol açmaktadır. Güneş santrallerinin kurulduğu arazi veya çatı koşullarına bakıldığında genellikle en yüksek risk seviyesi olan […]

Read More...

08-ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÜNEŞ SANTRALLERİ

Off-grid olarak da günlük kullanımımıza giren şebekeden bağımsız sistemler üretim ve tüketimini tamamen kendi içinde çözen depolamalı güneş paneli temelli kurulumlardır. Bu sistemler, şebekeye bağımlı sistemlere göre çok daha karmaşık yapılardır, dolayısıyla ihtiyaca bağlı olarak titizlikle tasarlanması gerekir. Genel olarak merkezi şebekenin ulaşımı dışında kalan dağ evleri, karavanlar, tekneler, sulama için pompalama sistemleri, kırsal alanlardaki […]

Read More...

18-BAKIM VE SERVİS

Güneş enerjisi sistemi kurulup işlemeye başladıktan sonra bir diğer kritik konu olan bakım ve servis ön plana çıkar. Bakım ve servis anlaşmaları kurulum aşamasında sistem devreye girmeden yapılan anlaşmalardır ve sistemin öngörülen performansı sergilemesi için kapsamı detaylı bir şekilde değerlendirilerek yapılmalıdır. Düzenli bakım anlaşmasıyla sistem de çalışması beklenen süre içinde beklenen üretimi az fireyle yapacaktır. […]

Read More...

12-ARAZİ SEÇİMİ

Güneş enerji santrallerinin arazi seçimi kriterleri, santrallerin kurulum aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçleri ve elektrik üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Arazi seçimi verimlilik, yasal düzenlemeler ve çevresel etki değerlendirme kriterlerine göre belirlenmektedir. Güneş enerjisi geliştirme süreçlerinde izlenen politikalar temel olarak verimliliği ön plana almakla birlikte çevresel etkiler nispeten göz ardı edilmektedir. Bu bakımdan nihai yer […]

Read More...

47-DİĞER TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

Temiz enerji, kısaca içinde bulunduğu habitatla uyumlu, çevreye olan etkisi nötr olan yenilenebilir enerji kaynaklarını nitelemektedir. Güneş enerjisinden başka, hidroelektrik, rüzgar enerjisi, biyoenerji, jeotermal en temel ve aynı zamanda kullanımı yaygın olan, ticarileşmiş yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu sayılan kaynakların yanı sıra dalga-gelgit enerjisi ve hidrojen de kullanımı yaygın olmayan diğer temiz enerji kaynakları arasındadır. Hidroelektrik […]

Read More...

11-GÜNEŞ PANELLERİNİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Dünyada enerji dönüşümü yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerjisi ağırlıklı olarak gerçekleşmekte, her geçen gün güneş enerjisinin kurulu güçteki ve elektrik üretimindeki payı artmaktadır. Hem hızla gelişen bir teknoloji olması hem de geçmişte yapılan kurulumlar içindeki panellerin ömrünü doğal gelişiminde ya da yıpranmadan dolayı tamamlamış olması nedeniyle, endüstri kayda değer bir miktarda güneş paneli atığı […]

Read More...