sunny

03-DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş enerjisi teknolojisi yaygınlaştıkça ve maliyetleri düştükçe dünyada enerji kullanımında payı kaydadeğer bir şekilde artmaya devam ediyor. Güneş enerjisinden elektrik üretimi 2019’da da dinamik seyrini sürdürerek 133 TWh’lik bir artışla %22 seviyelerinde bir yükselme trendi izlemiş ve 720 TWh’e ulaşmıştır. Bu artışla yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidroelektrik ve rüzgardan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Şu an […]

Read More...

02-KÜRESEL İKLİM KRİZİ

Gezegenimizin atmosferi ozon, metan, karbondioksit, su buharı, azot oksit gibi sera gazı olarak adlandırılan gazlar nedeniyle yerküreden yansıyan güneş ışığını yerküreye geri yansıtmakta, ve bu sayede, yeryüzündeki canlıların yaşamını devam ettirmesini sağlayacak ortalama ısı seviyesi olan 15°C’ye ulaşmaktadır. Bu gazlardan karbondioksitin, insan eliyle neden olunan küresel ısınmanın %64’ünden sorumlu olması ve endüstri devrimi sonrasında atmosferdeki […]

Read More...

33-TEMİZ ENERJİ KOOPERATİFLERİ VE KİTLESEL FONLAMA

Yenilenebilir enerjinin alternatif finansman yöntemlerinden ikisi temiz enerji kooperatifleri ve kitlesel fonlamadır. En basit olarak, kooperatifleri daha küçük ölçekli, kitlesel fonlamayı da onun daha büyük uzantılı bir uygulaması olarak düşünebiliriz. Kooperatifler üyeleri tarafından işletilen ekonomik toplumsal dayanışma örgütleridir, yerel ihtiyaçların giderilmesine dönük olukça faydalıdırlar. Bundan dolayı yerel enerji ihtiyacının da karşılanmasına dair alternatif bir yatırım […]

Read More...

36-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE MEVZUAT

Elektrik enerjisi, stratejik öneme sahip bir emtiadır. Bu yüzden, gerek üretimi, gerek iletimi, gerekse kullanımı her zaman devletler tarafından sıkı regülasyona tabi tutulmuştur. Güneş enerjisi sektörü de elbette bu düzenlemelerden ayrı düşünülememektedir. Güneş enerjisi sektöründe mevzuatı şekillendiren başlıca unsurlar, iklim değişikliği nedeniyle temiz elektrik üretim alternatiflerine duyulan ihtiyaç, teknolojinin maliyetleri aşağı çekmesi nedeniyle hem GES’in […]

Read More...

41-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME ve BLOCKCHAIN

Dijitalleşme, veya tam Türkçe ifadesiyle sayısallaşma, elde bulunan veya elde edilecek verilerin, bilgisayarların anlayıp işleyebileceği ortama çevrilmesi sürecine verilen isimdir. Günümüzde, teknolojik ilerleme ile neredeyse eş zamanlı kullanılan dijitalleşme, dijital devrimin geldiği son noktada, yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut veri saklama teknolojileri ve nesnelerin interneti gibi ana başlıklarla ilerlemektedir. Dijitalleşme, eldeki verilen bilgisayarlar tarafından işlenerek, […]

Read More...

38-PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ VE ÜRETİM&TÜKETİM VERİMLİLİĞİ

Güneş enerjisi santrallerinin performanslarını garantiye almak ve santral üretiminin kontrollü ilerleyişini sağlamak için yatırımcılar tarafından tercih edilen bir uygulamadır. Santralin üretimi ve dolayısıyla performansı, santralin değerini direkt etkileyen ana unsur olduğundan, pek çok yatırımcı tarafından bu performansı bir sözleşme ile önceden belirlenmiş şartlar dahilinde kontrol altına almak mantıklı bulunmaktadır. Performans sözleşmeleri, genellikle güneş enerjisi santralinin […]

Read More...

17-GÜNEŞ SANTRALLERİNDE KALİTE

Teknolojisi hızla gelişen, son yıllarda yapılan çok sayıda kurulumla sektör tecrübesi artan güneş enerjisi sektöründe ekipman seçimi kadar iyi planlama ve kurulum da sisteme dair kalitenin güvencesidir. Bu sayede işletmeye geçecek olan santralde karşılaşılabilecek teknik riskler azalır, düzenli bir performans elde edilir. Yatırımcı açısından bu aynı zamanda yatırımın planladığı süre içinde kendini geri ödemesi anlamına […]

Read More...

16-EPC SEÇİMİ

Yaygın olarak ‘EPC’ olarak geçen, ‘Engineering, Procurement and Construction’ın yani ‘Mühendislik, Tedarik ve Kurulum’ sözcüklerinin kısaltmasıdır ve günlük piyasada sıkça kullanılan terminolojilerden biridir. Doğru EPC seçimi, uzun ömürlü bir santral için, kaliteli ekipman seçimi kadar önemlidir. Öncelikle bakmanız gereken EPC’nin güneş sistem kurulumlarındaki zamana ve kurulu güce dair tecrübesidir. Buradaki çeşitlilik örneğin daha düşük kurulu […]

Read More...

25-YATIRIMIN FİNANSAL ANALİZİ

Yatırımın finansman koşulları belirlenirken, sektörün mevcut durumu, yasal mevzuat, finansman seçenekleri ve proje özelindeki ihtiyaçlar iyi analiz edilmelidir. Güneş enerjisi sektörünün son yıllarda hızlı gelişimi neticesinde sektör derinliği artmış, finansman seçenekleri çoğalmıştır. Yine sektörün hızlı gelişimi ve büyümesiyle rekabetçi fiyatlar da projelerin toplam maliyetini yıllar içinde çok daha düşük seviyelere çekmiştir. Her ne kadar finansal […]

Read More...

32-BELEDİYELER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belediyeler, yerel yönetim birimleri olarak bölgenin koşullarına en hakim organlardır. Nüfus yoğunluğu, hızla gelişen teknoloji, yıpranma, çevresel, altyapısal ve ekonomik ihtiyaçlar şehirlerin bu yeni oluşan şartlara uyumlu olmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde kentsel dönüşümü tetikleyen nedenlerden önemli biri deprem kuşağında yer alan bir coğrafyaya sahip olmamızdır. Hem can ve mal kaybının önüne geçmek, hem yüzyıllardır süregelen […]

Read More...