sunny

37-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA BAŞVURU SÜRECİ

Güneş enerjisi sistemleri 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na istinaden lisanslı veya lisanssız olarak kurulabilmektedir. Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler Başvuru tesisin kurulacağı bölgedeki şebeke işletmecisi nezdinde yapılır. 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca başvuru esnasında sunulması gereken belgeler şunlardır: 1. Lisanssız Üretim Bağlantı […]

Read More...

43-YEŞİL HİDROJEN

Küresel ısınma ve iklim krizinin tüm dünya ölçeğinde yarattığı sonuçların yanında artan popülasyon ve enerji dönüşümünün getirdiği yenilikler, enerji dönüşümünün önemini bir kez daha vurgulamıştır. Özellikle fosil yakıtlardan beslenen çelik, çimento, kimyasal sektörü, uzun mesafeli karayolu ve denizyolu taşımacılığı ve havacılık gibi sektörler karbon salımının azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir. Hidrojen teknolojisi her ne kadar […]

Read More...

49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

Güneş enerjisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak, sektörün hızlı gelişimine devam etmek ve potansiyelini gerçekleştirmeye devam etmek için aşağıda bahsi geçen farklı boyutlarda sorunların ele alınarak çözülmesi gerekmektedir. Yatırım sürecinde karşılaşılan bürokratik zorluklar İzin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, uzamalar ve kimi zaman ilgili kurumlar arasında yaşanan iletişim kopukluğu yatırım sürecini uzatmadır. Üstelik hevesli bir yatırımcının […]

Read More...

09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

Güneş enerjisi sistemlerinin tabana yayılmasıyla birlikte dünyada son yıllarda en fazla payını arttıran elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Bu doğrultuda kalite konusu giderek önem kazanan ve bu enerji kaynağından bireysel ölçekte yararlanmak isteyenler için de titizlikle irdelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Güneş panellerinde kalite, üretim sürecindeki işlemlerin ne şekilde ele alındığıyla yakından ilgilidir. Bu […]

Read More...

48-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu ticari olarak kullanılabilecek, verimli yeni teknolojilere yönelik umut vaad eden pek çok gelişme olmaktadır. Bu gelişmeler, kaynak çeşitliliği sağlama ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli katkı sağlayacaktır. Güneş enerjisi alanında gelişen teknolojiler özetle şöyledir; Perovskit Üçüncü nesil olarak anılan perovskite güneş pillerinin hızla gelişmesi güneş enerjisi sektörünün yükselen yıldızı haline gelmesini sağladı. […]

Read More...

46-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Son yıllarda ülkelerin dikkat çekici boyutta değişen politikalarıyla, güneş enerjisi giderek büyüyen oranlarda istihdama katkı sağlamaktadır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2019’de yayınladığı rapora göre güneş enerjisi tüm diğer teknolojilerin önüne geçerek tüm dünyada 3,8 milyon yeni iş olanağı yaratmıştır. Bu tüm yenilenebilir enerji piyasasının yarattığı toplam 11,5 milyon iş kapasitesinin %33’üne denk gelmektedir. İstihdama […]

Read More...

39-YETA-YENİLENEBİLİR ENERJİ TEDARİK ANLAŞMALARI

YETA bir elektrik üreticisi ile tüketici arasında yeşil enerjinin satın alınmasını sağlayan genelde uzun süreli bir elektrik tedarik anlaşmasıdır. Küresel piyasada teknolojiye, yerleşik özelliklere ve finansal modellemelere bağlı olarak farklı türlerde YETA yapıları bulunmaktadır. Temelde en çok kullanılan YETA türleri ise tedarik türüne bağlı olarak adlandırılan fiziksel ve finansal YETA’lardır. Fiziksel YETA’larda tanımlanan tedarik süresi […]

Read More...

29-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

Güneş enerjisi sadece elektrik üretimi için kullanılmamaktadır. Bu enerji kaynağı aynı zamanda sıcak su, mekan ısıtma, soğutma, kurutma gibi uygulamalar için oldukça elverişlidir. Ülkemizde özellikle güneş enerjisinin evlerin çatılarına yerleştirilmiş kollektörler vasıtasıyla bir sıcak su kaynağı olarak kullanılması, elektrik üretimi için kullanımından çok daha eskiye gider ve özellikle güney bölgelerinde çok yaygındır. Türkiye güneşi sıcak […]

Read More...

15-ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş enerjisinde çatı kurulumları hem dünyada hem ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde öztüketim odaklı yapılan bu uygulamalarda özellikle ticari ve endüstriyel segmentlerde yatırımın geri dönüşü hızlı gerçekleşmekte, sistem ömrünün ortalama üçte birinde kendini ödemekte geri kalan sürede de sahibine ciddi oranda tasarruf sağlamaktadır. Çatı açısı ve eğimi Maksimum elektrik üretimini sağlamak için güneye bakan çatılar idealdir. […]

Read More...

20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

İşveren mühendisliği hizmeti, büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinde yatırımcı adına yürütülen, EPC şirketinin seçimi, projenin hayata geçme sürecinin tasarımdan inşaata kadar takibi ve periyodik raporlamalarını kapsar. İşveren mühendisliği projenin hayata geçme sürecinde bir çapraz kontrol vazifesiyle riskleri minimize eder. İşveren Mühendisliği aşağıdaki kapsamda alınabilen bir hizmettir; Projenin ön fizibilitesinin yapılması Bu noktada amaç güneş enerjisi […]

Read More...