sunny

37-GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA BAŞVURU SÜRECİ

Güneş enerjisi sistemleri 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa istinaden lisanslı veya lisanssız olarak kurulabilmektedir. Kanunun 14. Maddesine göre Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler arasında “Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi (kurmak)” bulunmaktadır. 1 MW üzeri kurulu güç için lisanslı üretim mekanizmaları devreye girmektedir. Üretim tesisi şartı aranmaktadır. […]

Read More...

43-YEŞİL HİDROJEN

Küresel ısınma ve iklim krizinin tüm dünya ölçeğinde yarattığı sonuçların yanında artan popülasyon ve enerji dönüşümünün getirdiği yenilikler, enerji dönüşümünün önemini bir kez daha vurgulamıştır. Özellikle fosil yakıtlardan beslenen çelik, çimento, kimyasal sektörü, uzun mesafeli karayolu ve denizyolu taşımacılığı ve havacılık gibi sektörler karbon salımının azaltılmasında kritik bir öneme sahiptir. Hidrojen teknolojisi her ne kadar […]

Read More...

49-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL PROBLEMLER

Güneş enerjisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke olarak, Türkiye’nin özellikle son 5 yıldır gerçekleştirdiği kurulumları an itibariyle 6,5 GW kurulu kapasiteye ulaşmış, en hızlı gelişim gösteren dikkat çekici ülkeler arasına girmiştir. Sektör hızlı gelişimine devam etmek ve potansiyelini gerçekleştirmeye devam etmek için aşağıda bahsi geçen farklı boyutlarda sorunların ele alınarak çözülmesi gerekmektedir. Yatırım sürecinde karşılaşılan […]

Read More...

09-GÜNEŞ PANELLERİNDE KALİTE

Güneş enerjisi sistemlerinin tabana yayılmasıyla birlikte dünyada son yıllarda en fazla payını arttıran elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Bu sistemlerin hem konutlarda öztüketime yönelik ihtiyacı sağlaması hem de şebeke ihtiyacına yönelik kurulumlarının artmasıyla birlikte kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu doğrultuda kalite konusu giderek önem kazanan ve bu enerji kaynağından bireysel ölçekte yararlanmak isteyenler için […]

Read More...

48-GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu ticari olarak kullanılabilecek, verimli yeni teknolojilere yönelik umut vaadeden pek çok gelişme olmaktadır. Etrafımızda var olan enerji kaynaklarını kullanma yönünde yapılan atılımlar hem kaynak çeşitliliği sağlama hem de iklim değişikliğiyle mücadele yönünde karbon salımını azaltma yönünde önemli katkı sağlayacaktır. Geliştirilmesi önceliklendirilen teknolojilerin, bol bulunan, verimli ve çevre dostu kaynaklar olmasına özen […]

Read More...

46-GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

Son yıllarda ülkelerin dikkat çekici boyutta değişen politikalarıyla, güneş enerjisi giderek büyüyen oranlarda istihdama katkı sağlamaktadır. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) 2019’de yayınladığı rapora göre güneş enerjisi tüm diğer teknolojilerin önüne geçerek tüm dünyada 3,8 milyon yeni iş olanağı yaratmıştır. Bu tüm yenilenebilir enerji piyasasının yarattığı toplam 11,5 milyon iş kapasitesinin %33’üne denk gelmektedir. İstihdama […]

Read More...

39-YETA-YENİLENEBİLİR ENERJİ TEDARİK ANLAŞMALARI

YETA bir elektrik üreticisi ile tüketici arasında yeşil enerjinin satın alınmasını sağlayan genelde uzun süreli bir elektrik tedarik anlaşmasıdır. Küresel piyasada teknolojik ve yerleşik özellikler ve finansal modellemelere bağlı olarak farklı türlerde YETA yapıları bulunmaktadır. Temelde en çok kullanılan YETA türleri ise tedarik türüne bağlı olarak adlandırılan fiziksel ve finansal YETA’lardır. Fiziksel YETA’larda tanımlanan tedarik […]

Read More...

29-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU VE MEKAN ISITMA

Güneş enerjisi sadece elektrik üretimi için kullanılmamaktadır. Bu enerji kaynağı aynı zamanda sıcak su, mekan ısıtma, soğutma, kurutma gibi uygulamalar için oldukça elverişlidir. Ülkemizde özellikle güneş enerjisinin evlerin çatılarına yerleştirilmiş kolektörler vasıtasıyla bir sıcak su kaynağı olarak kullanılması, elektrik üretimi için kullanımından çok daha eskiye gider ve özellikle güney bölgelerinde çok yaygındır. Türkiye güneşi sıcak […]

Read More...

15-ÇATI UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güneş enerjisinde çatı kurulumları hem dünyada hem ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Düşen güneş paneli maliyetleriyle özellikle, ticari ve endüstriyel çatı uygulamalarının payı giderek artmaktadır. Ülkemizde öztüketim odaklı yapılan bu uygulamalarda özellikle ticari ve endüstriyel segmentlerde yatırımın geri dönüşü hızlı gerçekleşmekte, sistem ömrünün ortalama üçte birinde kendini ödemekte geri kalan sürede de sahibine ciddi oranda tasarruf sağlamaktadır. […]

Read More...

20-İŞVEREN MÜHENDİSLİĞİ VE DENETİM

İşveren mühendisliği hizmeti, büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinde yatırımcı adına yürütülen, EPC şirketinin seçimi, projenin hayata geçme sürecinin tasarımdan inşaata kadar takibi ve periyodik raporlamalarını kapsar, tasarımın değerlendirilmesi, kalitenin ve performansın kontrolünü yaparak projenin doğru bir şekilde hayata geçirildiğinden yatırımcı adına emin olur. İşveren mühendisliği projenin hayata geçme sürecinde bir çapraz kontrol vazifesiyle riskleri minimize […]

Read More...