sozluk

Hibrit Inverter Nedir?

Hibrit inverterler, enerji üretimin ihtiyaçtan daha fazla olduğunda akü gibi depolama elemanlarında toplanmasını veya şebekeye verilmesini sağlayan; üretimin ihtiyaçtan daha az olduğunda şebekeden enerji çekilmesini sağlayan çift yönlü inverterlerdir.

Read More...

String Inverter Nedir?

DC giriş gerilimlerinin izin verdiği voltaj seviyelerine kadar panellerin seri olarak bağlandığı ve seri olarak birbirine bağlanmış bu dizilerin direkt olarak invertere bağlantısının yapıldığı inverter çeşididir.

Read More...

EVA(Etilen Vinyl Asetat) Film Nedir?

Cam, güneş hücreleri ve backsheet arasını dolduran katmandır. Sıcak laminasyon ile güneş hücrelerini çevreler. Parçaları birbirine yapıştıran özel bir katmandır. Üretimde, güneş hücrelerinin her iki tarafına da uygulanır.

Read More...

Kısa Devre Akımı Nedir?

Güneş panelinin kısa devre halinde, yani artı ve eksi uçlarını birbirine arada bir yük olmadan bağladığınız durumda ürettiği akım değeridir. Kısa devre olduğu için potansiyel fark 0’dır. Şarj regülatörü seçiminde bu değerden faydalanılır.

Read More...

Açık Devre Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik panelin standart test koşulları altında, uçları arasında herhangi bir yük yokken ölçülen gerilim değeridir. Bu değere göre paneller seri veya paralel bağlanır. Panelin artı ve eksi uçlarına bir voltmetre bağlanarak ölçülebilir.

Read More...

Maksimum Güç Gerilimi-Akımı Nedir?

Standart koşullar altında Fotovoltaik Pnael’in ürettiği maksimum gerilim ve akım değeridir. Akım-Gerilim grafiğinden de tespit edilebilir. Güç değeri tepe noktadayken akım ve gerilim değerleri okunabilir. Her bir hücrenin gerilimi 0,5-0,6V bandındadır. Hücre sayısı ile bu değer çarpılarak yaklaşık gerilim değeri tahmin edilebilir.

Read More...

Güç Toleransı Nedir?

PV Panellerin güç değerleri değişiklik gösterebilir. Hücrenin, normal koşullarda verdiği güç minimum güç olarak değerlendirilir. Maksimum güç, hücre üretildikten sonraki testler sonucu teknik dokümanda belirtilir. Modüldeki hücre sayısına bağlı olarak bu sonuçlara göre bir tolerans değeri belirlenir.

Read More...

Maksimum Sistem Gerilimi Nedir?

Fotovoltaik paneller seriler halinde bağlanırken oluşabilecek en yüksek gerilim değeridir. Bu değerin üstüne çıkıldığında sistem tehlikeli hale gelir.

Read More...

Backsheet nedir?

Fotovoltaik Panel’in arka kısmının yalıtımını ve optimum scaklıkta çalışmasını sağlar. Fotovoltaik panel boyutuna göre kesilerek lamine edilir.

Read More...