solargenc

Madalyon

Madalyon, yenilenebilir enerjide madalyonun arka yüzü olan atık sorununu çözmeyi ve enerjide maksimum verimliliğe ulaşmayı kendisine amaç edindi.Ekibinin disiplin zenginliğiyle Madalyon, sunduğu çözümlerle çevreye, topluma ve ekonomiye fayda sağlıyor.

Read More...

Sirius

Sirius, projesinde yenilenebilir enerji-makine öğrenmesi-elektromobilite konuları arasında mantıksal, sebep-sonuç ilişkilerine dayalı, sürdürülebilir bir sistem oluşturarak, bu konuları enerjinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında kullanıyor.

Read More...

Ecolution

Ecolution, projesinde dünyayı güzelleştirmeye evlerden başlayarak; bu dönüşüme dahil edilen evlere; enerji, su ve atık yönetiminde sürdürülebilirlik kazandırıyor.Evler; kentsel tarım ve ARGE merkezleri ile haberleşerek, ferah bir yaşam alanı vadediyor.

Read More...

Tulpar

Tulpar, Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Projesi ile mevcut kentsel dönüşüm sürecini en verimli şekilde kullanarak insanlara sürdürülebilir bir hayat sunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken projeyi yenilikçi kavramlar üzerine inşa ediyor.

Read More...

Prizma

Prizma, doğaya önem verip ve onu gelecek nesiller için yaşatmayı amaçlayarak sürdürülebilir şehirlerin tasarımı ile birlikte çevre bilincini ve bireylerin farkındalığını arttırmayı hedefliyor. Nefes Alan Yarınlar projesi ile, toplumlara üretici olma fırsatı ve dijital altyapılı entegre bir şehir imkanı sunuyor.

Read More...

Zenith

Zenith projesinde yeşil enerji odaklı, kent mobilyasından hibrit enerjiye kadar çeşitli alanlarda uygulama önerileri sunan, temiz enerjinin günlük hayata entegrasyonunu merkez alan, sürdürülebilir bir kent modeli tasarladı.

Read More...

New Generation

New Generation, projesinde yenilenebilir enerji ve emisyon konusunda ilgili hedef kitleyi bilinçlendirmek ve daha sonra harekete geçirmeyi amaçlayarak, bir ada şehri hayal etti. Tüm yenilenebilir enerji teknolojilerinin birleştiği şehir, kendi kendine yeten ve dünyaya sürdürülebilir şehircilik anlamında öncülük edecek niteliklere sahip.

Read More...

Helios

Helios projesinde sürdürülebilir, çevreci ve teknolojik yaklaşımlarıyla tarım odaklı akıllı köyler inşa ederek yaşam kalitesini yükseltmeyi, köyden kente göçü azaltmayı ve Türkiye’de çekirdekten başlayarak büyük dönüşümü başlatmayı hedefliyor.

Read More...

Energical

The First Energical projesinde, çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma planı çerçevesinde hazırladıkları “Energical City” ile yenilenebilir enerjideki yeniliklerden, eğitim ve istihdama kadar birçok başlığa değinerek, 2031 yılına kadar, oluşturacağımız bilinçli toplumla gelişmiş bir ülkenin temellerini atıyor.

Read More...