kütüphane

Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Bu çalışmanın öncelikli amacı, 2030 yılına kadar, Türkiye’de enerji verimliliğinin UEVEP 2017-2023’ün devamındaki teknik ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gerekli olan iş, politika ve finansman modellerinin belirlenmesi ve bu modellerin ticarileşme potansiyelinin analiz edilmesidir. Çalışmada Türkiye’nin elektrik sisteminin, dağıtım şebekesi dâhil olmak üzere, son tüketiciye kadar olan değer zincirindeki 2030 yılına […]

Read More...

Her Yıl 3 GW Güneş – Neden Gerekli, Nasıl Mümkün ?

Yeni nesil piyasa tasarımı, tek başına ve aynı zamanda bir bütünün parçası olarak etkileşimli bir şekilde gelişmeye devam edecek olan bu paradigmaların hayata geçmesi ve düzenlenmesi konusunda etkinleştirici bir rol oynayacak. Dağıtık üretim ve bunun akıllı tüketimi bu tasarımı daha çok şekillendiriyor olacak. Güneş enerjisi de dağıtık üretime en elverişli kaynak olarak, bunun gelişiminde daha […]

Read More...

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Risk ve Hasar Değerlendirmesi

Konut tipi güneş enerjisi santrallerinde; panel alanı düşük olduğu için akümülatörler üzerinde enerji depolanması önerilmektedir. Montaj alanının kısıtlı olması (monte edilebilir panel miktarı) ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan enerjinin doğrudan paneller üzerinden karşılanması verimsizdir. Bu nedenle akülmülatörler üzerinde enerji depolanmalı ve ışımanın düşük olduğu veya hiç olmadığı (akşam / gece) periyotlarda enerji sağlanabilmelidir. […]

Read More...

Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Analizi

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin getirdiği maliyet düşüşleri bu alandaki yatırımları da hızlandırmış durumda. Sektördeki ilerlemeyi desteklemek için ise uygun finansman imkanlarının yanında tamamlayıcı teknolojilerle iş birliğini destekleyecek mekanizmalar da sıklıkla tartışılıyor. Bu raporda, güneş enerjisi yatırımları odağında gelişmeler özetlenmekte ve FV (Fotovoltaik) + depolama teknolojileri iş birlikleri ele alınmaktadır. Söz konusu sistem yatırımlarına ilişkin […]

Read More...

Türkiye’deki PV Panel Üretimi Pazar Araştırması

Türkiye’deki PV panel üretimi pazar araştırması üzerine yazılan bu raporda, sektör araştırması sonucunda Türkiye’de yer alan PV panel üretici firmalardan 22 tanesine ulaşılmış ve anket formları üzerinden 16 adet üretici firmanın; firma yapıları, üretim kapasiteleri, ürün çeşitleri, yatırım planları, ihracat-ithalat yapıları, hammadde tedarik zinciri, yerlilik oranları ve yerli PV panel üretiminin desteklenmesi hususları gibi konularda […]

Read More...

Elektrik Piyasası Gelecek Perspektifleri – 3

Enerji sektöründe 10 yıl öncesine gitsek ve o zamandan bugüne baksak, şu an durduğumuz noktada olacağımızı tahmin edebilir miydik? Bu yazı dizisinde Renicop’tan Cihan Kıykaç ve Oculus Insights’tan Özge Özeke olarak geleceği sektördeki uzmanlara soralım, onların perspektiflerinden önümüzdeki 5-10 yıl nasıl görünüyor anlayalım istedik. Bu yazı dizisinin ilk bölümünde güneş enerjisi sektörünün tanınmış mühendislik danışmanlık […]

Read More...

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının Hukuki Olarak İncelenmesi

Küresel iklim değişikliklerinin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş modellerini araştırmasına ve bunları kendi ihtiyaçları için kullanmalarına yol açmıştır. Enerji dönüşümün hızlandırılmasında önemli yerleri olan kurumsal tüketiciler, kendilerinden beklenen karbon salımının azaltılması hedeflerini gerçekleştirmek için gönüllü olarak yenilenebilir enerji tedarikine yönelmişlerdir. Enerji sektör oyuncuları […]

Read More...

Yurttaş Enerjisi: Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak ve gerçek bir iklim politikası oluşturmak için enerji sistemimizi tamamen yenilenebilir bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm aynı zamanda “enerji demokrasisi” amacına ulaşmak için de iyi bir fırsat. Yeşil Hareket 70lerde nükleer santrallere karşı çıktığında, bunun sadece nükleer enerjinin ekolojik riskleri yüzünden olmadığını hatırlayalım. Bu protesto aynı zamanda, tasarım itibariyle […]

Read More...

2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

Türkiye’nin önümüzdeki on yıl boyunca geçireceği enerji dönüşümü süreci, bugün verilecek politika kararları çevresinde şekillenecektir. Günümüzde yaşanmakta olan elektrik arz fazlası durumu ve COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin artış trendini devam ettirmesi ile birlikte elektrik talebinin hızlı bir şekilde yükselmesinin, elektrik sisteminde yeni yatırımları gerekli kılacağı […]

Read More...

Enerji Kooperatifleri-I. Mevzuat Bilgilendirilmesi

Enerji Kooperatifleri halkın sürdürülebilir ve ucuz koşullarda enerjiye ulaşımında tüm Dünya’da önemli bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizde sınırlı sayıda örneği bulunan enerji kooperatifleri, gerekli düzenlemeler hayata geçirildiği takdirde büyük bir potansiyel taşımaktadır. Enerji Kooperatifleri-I. Mevzuat Bilgilendirilmesi

Read More...