bilgi-gundergi

GÜNDERGİ SAYI-11

Baharın artık iyiden iyiye hissedildiği, güneşin ülkemizi ve içimizi daha fazla ısıttığı bir döneme giriyoruz. Ülkemizin güneş enerjisinden elektrik üretimi sektörü 2017 yılında müthiş bir ivme yakaladı ve toplam kurulu gücümüz geçtiğimiz yıl sonu itibari ile 3.420 MW’ı aştı. Bu güç 2018 yılı Mart ayında yapılan son kabul işlemleri ile birlikte 4.000 MW seviyesini de […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-10

Sektörümüz son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Nisan ayında tamamlanan YEKA ihalesi dünyada ses getirdi, bakanlığımız adına büyük bir başarı hikayesi olarak tarihe altın harfler ile kazındı. 1.000 MW kurulu gücü ile dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallarından biri olacak KARAPINAR YEKA-1 GES, Kalyon-Hanwha Q CELLS ortaklığı tarafından kilovat-saat başına 6,99 dolar-sent elektrik satış bedeli […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-09

Türkiye Cumhuriyeti’miz; tüm kurum ve kuruluşları, STK’ları ve vatandaşları ile demokrasiye inanan ve insan yaşamının kutsallığına değer veren, sorunlarını demokrasi içinde çözebilecek olgunlukta, bölgenin en güçlü devlet geleneğine ve kurumsallaşmış demokrasisine sahip ülkesidir. Başta insani kalkınmayı da yukarı çeken demokrasi olmak üzere sosyal ve ekonomik istikrar, geleceğimizin ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli güvencesidir. Hem ülkemizde […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-08

2015 yılında güneş enerjisindeki gelişmeler, hem 2016’ya hem de sonrasına daha umutlu ve inançlı bakmamızı sağlıyor. Sözkonusu gelişmelerin bir kısmı sayısal verilerle ifade edilebilir: 600 MW’lık lisanslı güneş enerjisi yatırımları önlisanslama süreci tamamlandı ve 209 MWe yeni kurulumla güneşten elektrik üretiminde 249 MWe kurulu güce ulaştık. Ama işin bir de dünya tarihsel tarafı var. 2015 […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-07

2014 yılsonu itibariyle Türkiye elektrik üretim kurulu kapasitesi 69.516 MW’a ulaştı; bunların dağılımı ise %59,7’si ısıl (doğalgaz, kömür, fuel-oil), %34’ü hidrolik, % 5,2’si rüzgar ve %1,1’i diğer yenilenebilir enerjiler olarak gerçekleşti. %1,1 olarak gerçekleşen diğer yenilenebilir enerjiler 733,2 MWe olup, bunun 40 MWe’ı güneş enerjisine ait. 2014 yılı Türkiye’de ilk kez güneş enerji santralleri (GES) […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-06

Dünyanın dört bir yanından birbiri ardına benzer mesajlar geliyor. Hem de farklı kesimlerden, farklı uzmanlardan, fütüristlerden, danışmanlardan, sektör temsilcilerinden, siyasetçilerden… Hepsi aynı güçlü eğilime parmak basıyorlar: Güneş enerjisi önümüzdeki 10 yılda tahmin edilemeyecek bir büyümenin eşiğinde… Asya Pasifik bölgesinde güneş enerjisinin önlenemez yükselişi, artık uluslararası saygın raporlarda dile getiriliyor. Hindistan, güneş enerjisinin yeni devi olmaya […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-05

Konutlardaki FV sistem kullanımı teşvik edici ve özendirici önlemler bir an önce alınmalı. Yerli katkı payı konusunda yeni düzenleme yapılmalı. Ülkeye kalitesiz ürün girişi önlenmeli, Türkiye Avrupa veya başka ülkelerden garanti kapsamında sökülmüş veya test değerleri düşük çıkmış FV panellerin piyasada bulunduğu bir çöplük haline getirilmemelidir. 2015 yılının sonuna kadar Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarında çok […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-04

Sağlıklı ve verimli bir şekilde örgütlenme en büyük gerekliliktir. Sektör paydaşlarının halkı ve kendilerini ilgilendiren konularda bir araya gelip doğruyu, gerçeği, bilimsel verilerin ışığında öğrenerek, belirli bir disiplin içinde topluma yansıtarak kamuoyu oluşturması gerekir. STK’ların toplumsal gerçekleri, ihtiyaçları ve sorunları saptamaları, çözümlerini üretmeleri, ister istemez sektörün diğer tüm paydaşlarını da harekete geçirecektir. 2013’ü, pazar ve […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-03

“21 Haziran Dünya Güneş Günü” dolayısıyla GÜNDER olarak ülkemizdeki güneş enerjisi sektörünün sorunları ve güneş enerjisi sistemlerinin kullanımı hakkındaki görüş ve önerilerimizin özetini kamuoyunun dikkatine sunduk. Dergimiz aracılığıyla konuya ilişkin görüş ve önerilerimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinden daha bilinçli ve sistemli yararlanmak için tüm tarafların üzerinde mutabık olduğu […]

Read More...

GÜNDERGİ SAYI-02

Dergimizin ikinci sayısını sizlere sunarken, sevinç ve mutluluk içerisindeyim. 2011- 2013 dönemi içinde, derneğimiz adına, birçok güzel etkinliği ve güzelliği birlikte yaşadık. Bu tkinlikler içerisinde, hiç şüphesiz, 19 Aralık 2012 tarihinde Ankarada Rixos Otel’de gerçekleştirdiğimiz, “TÜRKİYE DE, GÜNEŞ ENERJİSİNİN KULLANIMI VE GELİŞİMİ KONFERANSI” en önemlisi idi. Bu etkinlik çerçevesinde,yapılan sunumlar ve gerçekleştirilen paneller ile güneş […]

Read More...