BŞK

1969 yılı temelli Başak Grubu, sektördeki tecrübesiyle kurmuş olduğu BŞKENERJİ A.Ş. ile birlikte, 2012 yılından bu yana Güneş Enerjisi Sektörü'nde hizmet vermektedir.2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı, mevcut sistemlerin verimliliğinin artırılması ve yeni üretim tesislerinin kurulması gündeme getirilmiştir.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi zorunluluğu, sektördeki girişimleri artırmıştır. Son yıllarda gerekli hukuksal düzenlemeler ile özel sektörün de elektrik üretiminde faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Pek çok yerli ve yabancı girişimci elektrik üretimi alanını ana iş kollarından biri haline getirmiştir. BŞKENERJİ A.Ş., sektörde eşine az rastlanır enerji sistemleri alt yapısı, yapısı, yapısal anlamdaki çalışmaları ve bünyesindeki uzman ekiple Türkiye standartlarının üzerinde çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir. Firma çalışmalarının temelinde; uzun vadeli, sağlıklı, verimli ve güvenli sistemleri hayata geçirmeyi esas almaktadır.

Güneş enerjisi tesis kurulum maliyetinin hesaplı olmasını ve uzun vadede tesis kazancının yüksek olmasını sağlamak; malzeme ve işçilik kalitesini düşürerek değil doğru planlama ve projelendirme ile mümkündür. Güneş enerji santrallerinin yatırım maliyetini düşük tutma kaygısıyla kurulan tesisler, uzun vadede çok pahalı bir yatırım aracına dönüşebilmektedir. Bşk Enerji, müşterilerine verimli, uzun ömürlü ve ekonomik tesisler kazandırmayı hedeflemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ülke için öneminin farkındalığı ile hareket eden firma, elektrik taahhüt hizmetleri alanında alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim enerji tesislerinin işlerini yapabilmektedir. Müşterisinin bilgilendirilmesini öncelik alan firmanın bu alanda verdiği temel hizmetler;

- Kurulması planlanan tesisin ön fizibilite çalışmasının yapılması,
- Fizibilite çalışması sonucunda uygun üretim metodunun belirlenmesi ve bu metoda uygun teknolojinin seçilip projelendirilmesi,
- İlgili kurum ve kuruluşlardan proje onaylarının alınması,
- Uygun proje malzemelerinin tedariği ve montajı,
- Tesisin en üst verim ile işletilmesi ve üretilen enerjinin yüksek kãrla satışı,
- Kurulan tesisin periyodik bakımı ve takibinin yapılması,
- Tesislere teknik, idari ve hukuksal danışmanlık yapılmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimin ülkemizin için önemli olduğunun farkındalığı ile hareket eden BŞK enerji her alanda olduğu gibi planlı ve doğru bir şekilde yapılan/işletilen tesislerin ülkemize ve yatırımcısına kazandıracağı bilinci ile müşterilerine proje ve danışmanlık hizmetinden başlamak üzere tesisin planlanması, kurulması, işletilmesi, bakımlarını yapılması ve üretilen enerjinin karlı bir şekilde pazarlanması sürecinde müşterilerine anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

BŞKENERJİ, elektrik enerjisi konusunda üreticisinden tüketicisine kadar doğacak her türlü beklentiyi karşılayabilmektedir. Firma hızlı bir şekilde sektörüne yön veren, güvenli ve saygın bir enerji şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

İletişim
Ömer Yurtseven
+90 222 315 0700
yurtseven@bskenerji.com.tr
Eskişehir