Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Risk ve Hasar Değerlendirmesi

Konut tipi güneş enerjisi santrallerinde; panel alanı düşük olduğu için akümülatörler üzerinde enerji depolanması önerilmektedir. Montaj alanının kısıtlı olması (monte edilebilir panel miktarı) ve yatırım maliyetleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan enerjinin doğrudan paneller üzerinden karşılanması verimsizdir. Bu nedenle akülmülatörler üzerinde enerji depolanmalı ve ışımanın düşük olduğu veya hiç olmadığı (akşam / gece) periyotlarda enerji sağlanabilmelidir.

Fabrika çatısına kurulabilecek bir santral ise, işletmenin gündüz vardiyasında ihtiyaç duyacağı tüm enerjiyi sağlayabilecektir. Örnek verilecek olur ise; standart bir CNC makinesi ortalama 15 KW güce ihtiyaç duymaktadır. Çatıya konumlandırılan 1000 KW gücündeki santral, yaklaşık 60 adet CNC makinesini çalıştırabilecek güçtedir. Hem konut tipi hem de endüstriyel çatı tipi güneş enerjisi santrallerinde, standart yer tipi santrallerde olduğu gibi ihtiyaç fazlası enerjiden finansal gelir elde edilmesi mümkündür. Dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de bireysel enerji üretimi yaygınlaşmaktadır.

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Risk ve Hasar Değerlendirmesi