Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Analizi

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin getirdiği maliyet düşüşleri bu alandaki yatırımları da hızlandırmış durumda. Sektördeki ilerlemeyi desteklemek için ise uygun finansman imkanlarının yanında tamamlayıcı teknolojilerle iş birliğini destekleyecek mekanizmalar da sıklıkla tartışılıyor. Bu raporda, güneş enerjisi yatırımları odağında gelişmeler özetlenmekte ve FV (Fotovoltaik) + depolama teknolojileri iş birlikleri ele alınmaktadır. Söz konusu sistem yatırımlarına ilişkin Türkiye’de 7 coğrafi bölgede, benzer karakteristiklere sahip hanelerdeki ölçümlerin temel alındığı fizibilite hesapları da ayrı bir başlık altında sunulmaktadır. Dünyada da gittikçe artan oranda talep gören FV + depolama yatırımlarının gerek yenilenebilir enerji yatırımlarının gerekse depolama teknolojilerinin gelişimine olanak sağlamak amacıyla farklı mekanizmalarla desteklendiği görülüyor. Raporda ayrıca, Türkiye için de örnek oluşturabilecek bu destek mekanizmalarına da yer verilmektedir.

Güneş Çatı Sistemleri ve Depolama Uygulamalarının Analizi