2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi

Türkiye’nin önümüzdeki on yıl boyunca geçireceği enerji dönüşümü süreci, bugün verilecek politika kararları çevresinde şekillenecektir. Günümüzde yaşanmakta olan elektrik arz fazlası durumu ve COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan kısa vadeli iktisadi durgunluğa rağmen orta vadede ekonominin artış trendini devam ettirmesi ile birlikte elektrik talebinin hızlı bir şekilde yükselmesinin, elektrik sisteminde yeni yatırımları gerekli kılacağı beklenmektedir. En verimli sonuçlara ulaşmak için bu yatırımların, hangi alanlara yönlendirileceği ve bunun yapılmasında hangi politika araçlarının kullanılması gerektiği, cevaba muhtaç bir sorudur. Bu kapsamda bugün alınacak olan politika kararlarının, enerji sistemi üzerinde on yıllar boyunca sürecek geri dönülmez etkilerinin olacağı unutulmamalıdır. Modelleme çalışmaları, bu bağlamda farklı tercihlerin etkileri üzerine kritik sorulara cevap vermeye çalışarak karar vericilerin farklı politika seçeneklerinin sonuçlarını karşılaştırmasına olanak sağlamaktadır.

2030 Yılına Doğru Türkiye’nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi