Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri

Bu çalışmanın öncelikli amacı, 2030 yılına kadar, Türkiye’de enerji verimliliğinin UEVEP 2017-2023’ün devamındaki teknik ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi, bu potansiyelin hayata geçirilmesi için gerekli olan iş, politika ve finansman modellerinin belirlenmesi ve bu modellerin ticarileşme potansiyelinin analiz edilmesidir. Çalışmada Türkiye’nin elektrik sisteminin, dağıtım şebekesi dâhil olmak üzere, son tüketiciye kadar olan değer zincirindeki 2030 yılına kadarki toplam enerji verimliliği potansiyeli sektör ve teknolojiler açısından değerlendirilmiş, bu potansiyelin sisteme olan maliyet ve faydaları özel ve kamu sektörü perspektifinden hesaplanmıştır. Ayrıca enerji verimliliği potansiyelini harekete geçirmek için teknoloji dışında yer alan mevzuat, piyasa temelli politika mekanizması araçları, iş modelleri, finansal mekanizmalar ve sistem verimliliğini artırıcı önlemler kategorilerindeki sistemik yatay konular incelenmiş, bu çözümlerin fayda ve maliyetleriyle birlikte yatırım fırsatları ve ticarileşme yol haritaları da çalışmaya dâhil edilmiştir.

Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri