Yurttaş Enerjisi: Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak ve gerçek bir iklim politikası oluşturmak için enerji sistemimizi tamamen
yenilenebilir bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm aynı zamanda “enerji demokrasisi” amacına ulaşmak
için de iyi bir fırsat. Yeşil Hareket 70lerde nükleer santrallere karşı çıktığında, bunun sadece nükleer enerjinin ekolojik
riskleri yüzünden olmadığını hatırlayalım. Bu protesto aynı zamanda, tasarım itibariyle merkezîleştirilmiş ve yukarıdan
aşağıya bir enerji sistemine itirazdı. Basitçe, nükleer santrallerin askerî üs gibi idare edilmesi gerekirken rüzgar türbinleri
topluluk mülkiyetli olabilir. Ayrıca fosil yakıtlar da sadece belirli alanlarda bulundukları için merkezîleştirmeye ihtiyaç
duyar ve enerji bağımlılığına yol açar. Bunların aksine, güneş ve rüzgar dünyanın her yerinde elde edilebilir. Bu sayede
dayanışmaya dayalı, dağıtık ve birbirine bağlı sistemlere olanak sağlanır.

Yurttaş Enerjisi: Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek