II.YETA Çalıştayı Yönetici Özeti

TurSEFF & Solarbaba iş birliğinde 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’de yeni yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi yaratabilmek için bir model olarak Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) konulu üç çalıştaydan ikincisi gerçekleştirildi. Bu çalıştayların amacı, farklı tarafların katılımı ile beyin fırtınası yaparak, sinerjiden ortaya çıkan faydalı fikirleri sonuç raporları aracılığıyla kamuoyuna sunmak ve bu konunun gelişebilmesi için tartışmaya açmaktır. Her bir çalıştay, Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları’nın (YETA) farklı taraflarını odak alacak şekilde tasarlanmıştır.

II.YETA Çalıştayı Yönetici Özeti