Enerji ve Ulaşım Sektöründe Bataryanın Rolü

Esneklik seçeneklerinden biri olan batarya enerji depolama teknolojilerinin, farklı uygulama alanlarında kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Batarya enerji depolama sistemlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler dikkate alındığında, maliyet ve fayda karşılaştırmalarının tam olarak anlaşılması için konunun farklı perspektiflerden ve daha detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payının artması, düşük karbonlu enerji sistemine geçişte kilit rol oynarken; elektrik şebekesinin sağlıklı çalışabilmesine katkı sağlayan enerji depolama teknolojilerinin gelişmesinde öncü olmuştur. Batarya enerji depolama, son tüketiciler de dahil olmak üzere tüm enerji sistemine sağladığı faydalar dikkate alındığında, önümüzdeki yıllarda enerji dönüşümünün merkezinde olacaktır. Küresel ölçekte elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması, batarya teknolojilerindeki değişim ve gelişime yön verecek bir başka önemli etken olacaktır.

Enerji ve Ulaşım Sektöründe Bataryanın Rolü