Çatı Üstü Güneş Enerjisi Pazarının Gelişimi ve Potansiyeli

Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin (GES), hanelerin kendi elektrik arzlarını kontrol edebilmelerine olanak sağlayan ucuz ve yerel bir elektrik kaynağı olduğu tüm dünyada kanıtlandı. Enerji sistemine hanelerin katkıda bulunmalarını sağlayan bu yöntem ülkeler için, kısıtlı kamu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltan uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Talep söz konusu olduğunda yerel bir elektrik kaynağı olarak öne çıkan çatı tipi güneş enerjisi uygulamaları hem şebeke kayıplarını önleyebilir hem de fazladan yapılacak elektrik üretimi yatırımlarının önüne geçebilir. Çatı tipi güneş enerjisi özellikle enerji ithalatına bağımlı ülkeler için yerli bir enerji kaynağı olarak son derece faydalıdır.

Enerji sektöründeki yatırımlar için ayrılan kamu fonlarının azaldığı ve kur hareketleri yüzünden ithal kömürün maliyetinin artmasıyla, planlanan termik santrallerin tehlikeye girdiği düşünüldüğünde, yukarıda belirtilen motivasyon kaynaklarının tamamı halihazırda bir ekonomik durgunluk yaşayan Türkiye için de geçerlidir. Dahası, Türkiye’nin güneşlenme süresi ve güneş enerjisi potansiyeli, İngiltere ve Almanya gibi bu alanda lider olan ülkelerin çok daha üzerindedir.

Mayıs2019 ayında Türkiye, hane sahiplerinin güneş enerjisinden ürettikleri elektriğin şebekeyle alışverişi için aylık hesaplamanın yapıldığı yeni bir mahsuplaşma düzenlemesini bir dizi yeni düzenlemeyle birlikte uygulamaya koydu. Bu yeni program, daha önceki saatlik mahsuplaşma düzenlemesinin yerine geçerken, bir yandan da bireyler için güneş enerjisi yatırımları yerine daha büyük ölçekli panel kurulumlarını destekleyen önceki satın alım garantisini de tamamlayıcı bir rol üstlendi. Bir başka deyişle, bu yeni yaklaşım Türkiye’de çatı tipi GES için büyük bir pazarın açılmasını sağlayabilir.

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Pazarının Gelişimi ve Potansiyeli