Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, içerik ortağı The Boston Consulting Group ile birlikte hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler” isimli bu 2018 tarihli raporda, ülkemizin elektrik ve doğal gaz sektörleri bütüncül ve yenilikçi bir bakış açısıyla incelenerek, sürdürülebilir enerji sektörü için somut ve uygulanabilir kısa ve orta vadeli öneriler, katılımcı bir anlayışla geliştirilmiştir.

Enerji sektöründe yatırımcılar, piyasa oyuncuları ve finansman sağlayan bankalardan oluşan geniş bir temsil ile hazırlanmış olan bu raporda, elektrik ve doğal gaz sektörlerinin ekonomiye ve istihdama katkıları, çarpan etkileri de dahil olmak üzere, detaylarıyla hesaplanmış; son 15 yılda sektörlerdeki önemli kazanımlar, başlıca riskler ve iyileştirme alanları tespit edilmiş; daha verimli, öngörülebilirliği güçlendirilmiş ve rekabetçi bir enerji sektörü hedefine yönelik 10 ana somut öneri ve alt önerileri, 2018-2023 dönemine ilişkin uygulama yol haritası ile
birlikte sunulmuştur.

Türkiye enerji sektöründe bir ilk olarak gerçekleştirilen detaylı senaryo çalışmaları ile 2030 yılına kadar olan dönem için enerji senaryoları oluşturulmuş, daha rekabetçi, enerji verimliliği potansiyelinin etkin şekilde değerlendirildiği, yenilenebilir enerji ve yeni enerji teknolojilerinden yüksek oranda faydalanılan “Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu” ile gerek enerji sektörüne gerekse ülkemiz ekonomisine sağlanabilecek çok önemli katkılar detaylarıyla ortaya konulmuştur.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji