GES Kalitesini Arttırma Ve Maliyetini Azaltma Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı FV kurulumlarda görülen iyi ve kötü uygulamaları göstermektir. Kılavuz yeni bir FV dizayn edilirken ve kurulurken kullanışlı bir referans olur.

İyi uygulamalar, sistemde kullanılan bileşenlerin doğru çalışmasına olanak sağlayan ve ömründen önce deforme olmasını engelleyen uygulamalardır. Kötü uygulamalar ise daha önce yapılmış, fakat önlenmesi gereken uygulamalardır.

Bu kılavuzda gösterilenlerin mevcut kurulumların genelinde görülen kötü uygulamalar olduğu sanılmamalıdır. Aksine FV kurulumlar genelde iyi inşa edilmiştir ve verimli şekilde çalışırlar. Bu kılavuz bazı kurulumlarda görülen sistemin çalışmasını aksatabilecek ve verimini azaltabilecek kusurları gösterir. Bu gibi hatalar düzeltilmez ise genel performansta düşüş yaşanır.

GES Kalitesini Arttırma Ve Maliyetini Azaltma Kılavuzu