Enerji Sektörü Nereye Gidiyor – 2035 Beklentileri

Günümüz dünyasında enerji sektörünün birçok alanda en önemli belirleyiciler arasında olduğu tartışılmaz. Türkiye hem bulunduğu konum hem de kendi ihtiyaçları itibari ile enerji sektörü bazlı gelişmeleri (olumlu ve olumsuz) en yakından yaşayan ülkelerden. Coğrafyamızdaki dostluk ve gerilimler, ülkeler arası ittifak veya ihtilaflar, toplumların refahı veya yokluğu gibi faktörlerin “enerji politikaları” ekseninde oluştuğunu da hem geçmişten ders çıkartarak hem de bugün yaşayarak görüyoruz.

Peki hem dünyamızı hem de ülkemizi bu kadar yakından ve güçlü etkileyen enerji sektörü nereye gidiyor? Enerji sektöründeki gelişmelere bağlı olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

KPMG’nin Global Enerji Enstitüsü ile Kurumsal Eğitim Enstitüsü e.V. (incore) işbirliğinde hazırlanan rapor enerji sektöründe yaşanan zorluklar ve krizlerin stratejik düşünce ve yaratıcılığa olan ihtiyacı ortaya çıkartarak inovasyonu teşvik edeceğine işaret ediyor. Bu şekilde mevcut kriz ortamının belki de enerji sektöründe ezber bozacak bir fırsatın eşiğinde olduğumuzun işareti olabileceğine dikkat çekiliyor. Çalışma bu anlamda sektördeki yatırımcıların ve karar vericilerin fırsatların farkında olmaları, bunları değerlendirmeleri ve sürdürülebilir bir faydaya dönüştürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Enerji Sektörü Nereye Gidiyor – 2035 Beklentileri