Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Ve Enerji Tercihleri

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş olan İklim Haber ile Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA işbirliğinde yapıldı. Ülkemizde iklim değişikliği hakkında ne düşünüldüğünü ve giderek artan bir güncel tartışma alanı olan enerji konusundaki tercihleri anlamak için İklim Haberve KONDA, Mart 2018’de yapılan KONDA BAROMETRESİ anketi çerçevesinde ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda KONDA’nın aylık düzenli siyasi ve toplumsal araştırmalar dizisi olan Barometre çalışmasında, Türkiye toplumunun iklim değişikliği algısı ve enerji tercihlerini anlamak amacıyla yedi adet soru soruldu.

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nin mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır. Yerleşim yerleri önce kırkent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak örneklem tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında 30 il merkezi, 100 ilçe ve 147 mahalle ve köyünde 2595 kişiyle, hanelerinde yüz yüze görüşmelerde sorulan yedi soru, diğer siyasi ve toplumsal tercihler ve eğilimlere ilişkin sorulan sorular ile karşılaştırıldı. Her mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı. Anket kapsamında, iklim ve enerji konularına ilişkin soruların hazırlanmasında bir yandan ülkemizin güncel koşulları gözetilirken, diğer bir yandan da küresel düzeyde yapılan çalışmalar incelendi. Anket çalışması sırasında, European Social Survey’in 2017 yılında 18 Avrupa ülkesinde yaptığı çalışma ile Yale Üniversitesi tarafından yapılan “Knowledge of Climate Change Across Global Warming’s Six Americas” adlı çalışmalarda sorulan sorulardan da faydalanıldı.

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı Ve Enerji Tercihleri