Fosil Yakıt Kullanmanın Gizli Maliyeti

İklim değişikliği mücadelesi her zamankinden daha acil. dünya üzerindeki sağlıklı yaşamı korumak için küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 2°C altında tutmamız ve 1,5°C ile sınırlandırmamız gerekiyor.

Paris Anlaşması’nın bu temel hedefine ulaşmamız ancak küresel emisyonlardaki artışı 2020 yılından önce durdurmamızla mümkün. Paris Anlaşması’nın uygulanmasında tüm ülkelere rol düşse de dünyanın en varlıklı ülkelerinin yol gösterici olması gerekiyor. En son 2017 Temmuz ayında Almanya’da gerçekleşen G20 Zirvesi’nde G20 üyesi ülkelerden on dokuzu Paris Anlaşması’nı uygulamak üzere verdikleri sözleri yinelerken, dünya liderleri Amerika Birleşik devletleri’nin anlaşmadan çekilmesini kınadılar.

Fosil yakıtlara verilen kamu teşviklerinin sonlandırılması, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmanın en etkin yollarından biridir. Teşviklerin kaldırılması aynı zamanda G20 ülkeleri tarafından 2009 yılında verilen ama halen tutulmamış bir sözdür. Fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılmasının gerekçeleri oldukça açıktır; fosil yakıtların kullanılması havayı solunamaz hale
getirirken hava kirliliği birçok yeni hastalığa ya da var olan hastalıkların kötüleşmesine ve erken ölümlerle neden oluyor, dünya Sağlık örgütü (dSö) tahminlerine göre her yıl 6,5 milyon insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor.

Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği ayrıca kayıp iş günlerine, çalışma veriminde düşüşe ve hastalıkların tedavisi için harcanan yeni sağlık maliyetlerine neden oluyor. Bu olumsuz sonuçlardan en fazla çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve yoksullar etkileniyor. Fosil yakıtlar aynı zamanda iklim değişikliğine de neden olurken, ortalama sıcaklıklarda artış ve aşırı hava olayları tüm dünyada doğrudan insan sağlığını ve toplum refahını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden Sağlık ve İklim değişikliği Lancet komisyonu (Lancet Commission on Health and Climate Change),Birleşmiş milletler Sürdürülebilir kalkınma Hedefleri ve dSö insan sağlığının korunması için fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılmasını öneriyorlar.

Fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin gerçek maliyeti, fosil yakıtların sebep olduğu çevre ve sağlık maliyetlerini hesaba katmayan düşük fiyatların arkasına saklanmaya devam ediyor. Her birimiz fosil yakıt teşviklerinin maliyetini iki kez ödüyoruz; kısıtlı kamu gelirleri fosil yakıt teşviklerine aktarıldığında ve fosil yakıt kullanımına bağlı sağlık maliyetleriyle baş etmek zorunda kaldığımızda. En nihayetinde fosil yakıt teşvikleri kirleticinin bedel ödemesini sağlamak yerine, kirleticiye ödeme yapıyor.

Fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması insan sağlığı ve iklim açısından pek çok fırsat sunuyor. Uluslararası Para Fonu (ımF)’nun araştırmalarına göre petrol, doğal gaz ve kömür topluma mal olan gerçek maliyetlerini yansıtırlarsa hava kirliliğine bağlı ölümlerin yarısından fazlasının önüne geçilmesi mümkün. CO2 emisyonlarının %20 oranında azaltılması ve sağlık maliyetlerinde trilyonlarca dolarlık bir tasarruf sağlamamız da..

Bu raporda G20 üyesi ülkelerin 2025 yılından daha geç olmamak kaydıyla, fosil yakıt teşviklerinin sonlandırılması için bir yol haritası belirlemeleri öneriliyor. rapor aynı zamanda, politik açıdan böyle güç bir konuyu ele alabilmek için gerekli desteği sağlamada, konuya sağlık açısından yaklaşmanın ikna edici yeni bir yol olduğunu ortaya koyuyor.

Fosil Yakıt Kullanmanın Gizli Maliyeti