Asunim Türkiye, “Şantiye Şefi” Arıyor

Asunim Türkiye, bünyesinde görevlendirmek üzere; ” Şantiye Şefi” arıyor.

Genel Nitelikler

· Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
· GES sektöründe şantiyelerde benzer pozisyonlarda en az 2 yıl görev almış,
· MS Office programlarına hâkim,
· Bilgisayar becerileri (özellikle AUTOCAD, MS Office, Primavera)
· İyi derecede İngilizce bilen (hem yazılı hem de sözlü)
· Planlama, iş paylaşımı, takım halinde çalışma konularına önem veren,
· Güçlü iletişim, problem çözme ve karar verme yeteneğine sahip,
· Çatışma ve kriz yönetiminde yetkili,
· Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
· Tam zamanlı olarak şantiyede görev alabilecek,
· Türkiye’nin her bölgesinde görev alabilecek,
· Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Görev Yetki ve Sorumluluklar

· Şantiyede işlerin yapılan iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak
· Şantiyede bulunan ekipler arasında görev dağılımını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
· Alt yüklenicilerin işlerini yapılan sözleşmelere uygun gerçekleştirmelerini sağlamak,
· Şantiyenin bulunduğu bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri yürütmek,
· Şantiyede kullanımına verilmiş araç, gereç ve malzemeleri amacına uygun ve doğru bir şekil de kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
· İşin geçici kabulünün hiçbir aksamaya meydan vermeden yapılmasını sağlamak,
· Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek veya tamamlatmak,
· Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak,
· Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında proje yöneticisini bilgilendirmek ve önlem alınmasını sağlamak,
· Alt yüklenicilere verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek; proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak; varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek,
· Alt yüklenicilerin uygulamaları proje ve detaylarına göre yapmalarını sürekli denetimlerle sağlamak
· Alt yüklenicilerin faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütmemeleri durumunda gerekli uyarıları yapmak ve bu konuda proje müdürünü bilgilendirmek,
· Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak. Bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek,

Başvuru ve detaylı bilgi için;
https://www.kariyer.net/is-ilani/asunim-yenilenebilir-enerji-teknolojileri-santiye-sefi-2384617