Artan Yıldırım Riski Güneş Sahalarında Hasarlara Yol Açıyor

Üyemiz Yılkomer tarafına ulaşan hasarlardan yola çıkarak; son haftalarda oluşan ani yağışlar sonucunda meydana gelen yıldırım olayları nedeniyle güneş sahalarında ciddi hasarlar yaşandığı anlaşılmaktadır. Direkt yada dolaylı yoldan sahalara yönelen yıldırım darbeleri özellikle inverter haberleşme hatlarına ulaşarak sistemlerin devre dışı kalmasına yol açmaktadır. Başta Kütahya-Eskişehir-Afyon bölgesi olmak üzere birçok güneş sahası bu konudan zarar görmektedir.

Bir tesisin yıldırım darbelerinden korunabilmesi için dış yıldırımlık sistemi mutlaka olmalı bunun yanında ana trafodan başlayarak en hassas enerji girişine kadar AG Parafudr dizaynı yapılmalıdır. Özellikle inverter AC-DC ve haberleşme hatları koruma altına alınmalıdır. İnverter AC ve DC kısmında mutlaka TİP 1+2 özellikle parafudr kullanılmalı, haberleşme hatlarında RS485 uyumlu Tip 3 parafudrlarla koruma sağlanmalıdır. Ayrıca ekran kartı ve poe hatların girişlerinde Ethernet koruma kullanılmalıdır. Yılkomer partneri olduğu Raycap’ın Safetec ürünlerini enerji hatları üzerinde, Raydatnet6 Serisini Ethernet hatları üzerinde ve SLH 2 serisini RS Protokolleri özelinde önermektedir. Ülkemizin artan yıldırım riskine paralel olarak sahalarımızda artan hasar riskine karşı en kısa zamanda tesisinizde detaylı keşif yaptırarak doğru koruma yöntemlerini uygulayabilirsiniz.