Akfen
 

 

Yenilenebilir enerji portföyündeki yapılandırma ile HES, RES, GES ve Elektrik Toptan Satış tek bir şirket “Akfen Yenilenebilir Enerji” altında toplandı. Akfen Yenilenebilir Enerji Grubu’nun portföyünde halen 213 MW faaliyette; 15,3 MW inşaat aşamasında; 10,0 MW geliştirme aşamasında olmak üzere, toplam 238,2 MW kurulu güce sahip 14 adet HES yer almaktadır.

Bunlara ek olarak ön lisans başvuru aşamasında olup ön hazırlıkları/ölçümleri devam eden tahmini 1361 MW kurulu kapasiteye sahip RES projesi ile güneş enerjisi alanında 15,8 MW işletmede olmak üzere toplam 146 MW kurulu güce sahip GES projesi (lisanslı ve lisanssız) bulunmaktadır. Ayrıca, Haziran 2017’de satın alınan 242 MW lisanslı RES projesinde halen inşaat hazırlıkları sürmektedir.

Akfen Holding’in Yenilenebilir HES portföyü, 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” Kapsamında megavat/saat başına 73 ABD Doları alım garantisine sahip olup, üretiminin ilk 10 yılı boyunca oluşabilecek fiyat risklerine karşı koruma altındadır. Söz konusu YEK Destekleme Mekanizması kapsamında, RES portföyü de 73 dolar, JES portföyü 105 dolar, GES portföyü ise 133 dolar alım garantisinden faydalanabilmektedir. Yine aynı kanun kapsamında, üretim tesisinde yurtiçinde imal edilen ekipman kullanılması durumunda çeşitli yerli katkı ilaveleri de söz konusudur.

Akfen Holding, 22 Haziran 2016 tarihinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (Akfenhes), Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. (Akfenres), Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Akfen Toptan) ve Holding’e devrinin ardından Karine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karine GES)’nin bir çatı altında toplanarak yapılandırılan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin her ikisi de 100’er milyon ABD doları bedel ödemek suretiyle, %16,67 pay sahipliği oranına kadar ortak olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.

İletişim
Kürşat Tezkan
+90 312 408 1000
ktezkan@akfen.com.tr
Ankara