Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Biyogaza İlgi Artıyor

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Biyogaza İlgi Artıyor

Okurlar Petrol Hayvancılık Ltd. Şti. tarafından Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yenikent kasabasında hayvansal ve bitkisel atıklar ile taze bitkilerden Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi kurmak için çalışmalara başlandı.

Teknik danışmanlığını ve izin süreçlerini MTC Enerji’nin yürüttüğü tesiste hayvansal atıklar, taze bitkiler ve mısır silajlarından oluşan atıklarla günlük 160 ton civarında yakıt kullanılarak yılda 14 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.

Tesiste kullanılacak atıklar, yatırımcı firmanın sahibi olduğu büyükbaş besi çiftliğinin atıkları, yem fabrikalarından çıkan yem bitkisi atıkları, tarım arazilerinde yetişen silajlık mısırdan sağlanacak.

Projenin toplam bedelinin yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro olacağı öngörülmektedir.

MTC Enerji yetkililerinin belirttiklerine göre tesisin Ekim 2018’de devreye alınması öngörülmektedir.