Tüsiad Sürdürülebilir Enerji Raporu

Tüsiad Sürdürülebilir Enerji Raporu

Enerji sektöründe yatırımcılar, piyasa oyuncuları ve finansman sağlayan bankalardan oluşan geniş bir temsil ile hazırlanmış olan bu raporda, elektrik ve doğal gaz sektörlerinin ekonomiye ve istihdama katkıları, çarpan etkileri de dahil olmak üzere, detaylarıyla hesaplanmış; son 15 yılda sektörlerdeki önemli kazanımlar, başlıca riskler ve iyileştirme alanları tespit edilmiş; daha verimli, öngörülebilirliği güçlendirilmiş ve rekabetçi bir enerji sektörü hedefine yönelik 10 ana somut öneri ve alt önerileri, 2018-2023 dönemine ilişkin uygulama yol haritası ile birlikte sunulmuştur.

Türkiye enerji sektöründe bir ilk olarak gerçekleştirilen detaylı senaryo çalışmaları ile 2030 yılına kadar olan dönem için enerji senaryoları oluşturulmuş, daha rekabetçi, enerji verimliliği potansiyelinin etkin şekilde değerlendirildiği, yenilenebilir enerji ve yeni enerji teknolojilerinden yüksek oranda faydalanılan “Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu” ile gerek enerji sektörüne gerekse ülkemiz ekonomisine sağlanabilecek çok önemli katkılar detaylarıyla ortaya konulmuştur.

Tüsiad Sürdürülebilir Enerji Raporu