.

Turseff


Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı, TurSEFF, enerji verimliliği ve/veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen ve AB kriterlerini göre KOBİ düzeyinde olan endüstriyel firmalara ve ticari girişimcilere yönelik bir kredi programıdır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği fonu ile desteklenen proje, hayata geçtiği 2010 yılından bu yana pek çok enerji verimliliği, atıktan enerji, fotovoltaik güneş, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal gibi sürdürülebilir enerji yatırımlarına, işbirliği ortağı olan Türk bankaları ile birlikte destek vermiştir.

Azami 5 milyon EUR’ya kadar olan yenilenebilir enerji yatırımı kredileri mevcuttur. Bu kategori, elektrik ve/veya ısıtma ve/veya soğutma ve/veya fosil yakıt kaynaklarının yerine geçen her tür enerjiyi üretmek üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin satın alınması ve kurulumunu kapsayan projeleri içermektedir.

Uygun yatırımlar aşağıdaki yenilenebilir enerji teknolojilerini kapsar:

10 MW’yi geçmeyen kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan küçük, nehir tipi hidroloelektik santralleri
10 MW’yi geçmeyen toplam kurulu güce sahip ve önceden EBRD çevresel uyum onayına tabi olan rüzgâr türbinleri kurulumu
Isı ve/veya elektrik üreten biokütle yakma ve proliz / gazlaştırma sistemleri
Proses ve/veya mekan ısıtması/soğutma ve/veya sıhhi su ısıtması için sıcak su üretimi güneş enerjisi-termal su sistemleri
Güneş enerjisi-termal kurutma sistemleri
Jeotermal ısı pompaları
Biyogaz tesisleri
Fotovoltaik elektrik üretimi
Ulaşım için biyoyakıtları destekleyen yatırımlar hariç tutulmaktadır.

Yenilenebilir enerjiye uygun yatırımlar onaylanma tarihinde 15 yılın altında geri ödeme süresine sahip olmalı ve 1 EUR yatırım karşılığında yılda en az 1.3 kWh elektrik üretmelidir. Tüm yenilenebilir enerji projelerinin Net Bugünkü Değeri pozitif olmalıdır.

İletişim
Seyran Hatipoğlu
+90 532 446 6463
seyran.hatipoglu@turseff.org
İstanbul

No posts found.