Türkiye Enerjide Yüzünü Güneşe Dönmek İstiyor

Türkiye Enerjide Yüzünü Güneşe Dönmek İstiyor

İklim Haber ve KONDA’nın gerçekleştirdiği “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiyelilerin öncelikli enerji tercihleri arasında %70,5 ile güneş santralleri ilk sırada yer alırken, rüzgar santralleri ise %52,8 ile ikinci sırada bulunuyor. Nükleer ve kömür santralleri ise sırasıyla %68,2 ve %53,1 oranlarıyla tercih edilmeyen santraller arasında ilk iki sırayı paylaşıyor.

Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği konusunda ne düşündüğünü ve enerji tercihlerinin neler olduğunu ortaya koyan “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması”na göre Türkiye toplumunun öncelikli tercihini güneş ve rüzgar santralleri oluşturuyor. Araştırmaya katılanlar, “Farzedelim ki yaşadığınız yerin yanında bir enerji santrali yapılacak, hangi iki santrali öncelikli olarak tercih edersiniz?” sorusuna %70,5 oranında güneş santralleri cevabını verirken, %52,8 oranında ise rüzgar santralleri cevabını veriyor. Kömür, HES ve nükleer ise en az tercih edilen santraller arasında yer alıyor.

Anketin sonuçları özellikle güneş enerjisinin kullanımı konusunda toplumda önemli bir destek olduğunu ortaya koyuyor. Aynı soru siyasi parti tercihleri, hayat tarzı kümesi, kır, kent ve yaş bağlamında incelediğinde de tercihlerin anlamlı oranlarda değişmediği görülüyor.

Aynı soru bir kez de en çok karşı çıkacakları enerji santrallerini söylemelerini isteyerek sorulduğunda ise her iki kişiden biri yaşadığı yerin yakınına kömür santrali, her 10 kişiden yedisi ise yaşadığı yerin yakınına nükleer enerji santrali yapılmasını istemediğini belirtiyor. Toplumun sadece %1,6’sı güneş, %2,1’i rüzgar santrallerine karşı çıkıyor.

https://www.iklimhaber.org/turkiye-enerjide-yuzunu-gunese-donmek-istiyor/