SomYatırım
 

Müşterilerimiz ve Paydaşlarımızın kolayca anlayacağı şekilde izah edersek; Onları bir noktadan başka bir noktaya daha hızlı, güvenli ve temiz bir enerji kaynağı kullanan Raylı Sistem araçları ile taşımak için A dan Z ye tüm Metrolar, Hızlı Trenler ve Konvansiyonel Trenlerin inşaatını ve imalatını yapıyoruz.

Ayrıca Demiryolu araçlarının ihtiyaç duyduğu Enerjiyi Yenilenebilir olarak üreterek temiz bir dünya hedefliyoruz. Demiryolu alt yapısının Mühendislik tasarımı ve bu tasarımın projelendirilip sahada uygulamasını yaparak A’dan Z’ye yapıyoruz.

Bununla birlikte Türkiye’de Yap-İşlet-Devret ilk Yüksek Hızlı Demiryolu yatırımı Kapadokya Treni ni yapmak ve işletmek için 2 yıldır süren bir AR-GE çalışması yapıyoruz. Talep analizleri, Fizibiliteler, Güzergah haritaları, zemin sondajları, Gar geri sahası planlamaları, Altyapıya uygun Set Simülasyonları gibi bir çok alanda tam donanımlı bir kadroyla hedeflerimizin peşinden koşuyoruz.

Ayrıca Temiz enerji diye bahsettiğim Rüzgar Enerjisi Santralleri ve Güneş Enerjisi Santralleri üzerine AR-GE, Sorunsuz Proje Geliştirme, Yatırım, EPC ve O&M çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda Katma Değer Üretecek ve inovasyon içeren yatırımları hayata geçirmek üzere işe başlayan grubumuzun, başlıca yatırım sektörleri Yenilenebilir Enerji, Demiryolu ve İnşaat işleridir. Ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi Santralleri yatırımları yapan firmamız, diğer yandan dışa bağımlı üretimden yerli üretime geçmek için Demiryolu sektöründe büyük yatırımlar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk Yap-İşlet ve Devret modeliyle inşa edilmesini teklif ettiğimiz Kapadokya Treni, ülkemizin Yüzakı olacaktır.
SOM Yatırım grubumuzun çatı firmasıdır ve markasıdır. Grup bünyesinde yer alan firmalara iş geliştirme ve proje finansman alanında destek vermektedir.

İletişim
Samet Koç
+90 216 322 6766
info@somyatirim.com
İstanbul

No posts found.