Sektörel Derneklerden Süre Uzatım Talebi Geldi

Sektörel Derneklerden Süre Uzatım Talebi Geldi

GENSED’in lisanssız GES yatırımcılarına uygulanacak dağıtım sistem kullanım bedeli artışı ile ilgili kaleme aldığı metni sektördeki diğer derneklerin de imzalaması bekleniyor. (Güncelleme: Aynı metni GÜYAD ve GÜNDER de imzaladı) İlgili metnin tamamını aşağıda paylaşıyoruz.

T.C.ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU,
TARİFELER DAİRE BAŞKANLIĞI,

Konu: 31.12.2017 tarihine kadar Geçici Kabule hazır tutanağı alan Lisanssız GES lere tarifeler üzerinden uygulanacak %75 indirim süresinin uzatılması

31.12.2016 tarih ve 2 no’lu mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Kurul Kararın da “Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2017tarihinden önce geçici kabul alan tesisler için 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarifeler üzerinden %75 oranında indirim uygulanmasına” karar verilmiştir.

Bu Kurul Kararı,11.5.2017 tarih ve 7070 Sayılı EPDK Kurul Kararıyla, “lisanssız üreticilere uygulanan dağıtım sisteminin kullanımına ilşkin bedeller 31.12.2017 tarihinden önce ilgili Şebeke İşletmecisinden “kabule hazır tutanağı” alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10.5.2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca Kurul tarafından belirlenecek oranda indirimli olarak uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.

31.12.2017 tarihine kadar “geçici kabule hazır tutanağını” alan Güneş Enerjisi Santrallerine (GES), söz konusu tarifeler üzerinden %75 indirimin uygulanacak olması, Güneş Enerjisi Piyasasını yılbaşından bu yana oldukça hareketlendirmiş bulunmaktadır. Yatırımcılar, dağıtım bedeli artışından etkilenmemek gayesiyle, GES’lerin 31.12.2017 tarihinden önce geçici kabulle hazır tutanağının alınması için çaba sarfetmektedir.

Bugüne kadar, Ülkemizde geçici kabulü yapılmış GES kurulu gücü yaklaşık 2.100 MWp olmakla birlikte, sene sonu bu rakamın 2.300 MWp i geçecek olması, GES’lerin geçici kabul sürecinde ve sonrasında kaçınılmaz olarak bir takım sorunların yaşanmasına sebebiyet verecektir/vermektedir:

1) Panel, invertör, sehpa ve özellikle şebeke bağlantı ekipmanları ile ilgili malzeme teminlerinde büyük zorluklar yaşanmaktadır.

2) Süre kısıtı, işlerin dönemsel olarak çok artmış olması ve hızlı kurulumlar, beraberinde kalite açısından sorunlu GES kurulumlarının fazlalaşmasına neden olmaktadır.

3) Üçüncü Taraflar tarafından yapılan GES kalite kontrollerinde, hatalı ürün ve kurulumların yanı sıra kalitesizliğin oldukça fazlalaştığı görülmektedir.

4) Önümüzün mevsimsel olarak kış olması sebebiyle GES kurulumu yapılan sahalarda montaj koşullarının ağırlaşması ve malzemelerinin zamanında temin edilememesi sene sonuna yetişmesi planlanmış kontratlarda yatırımcı, banka ve uygulayıcı firma arasında dava konusu olabilecek sıkıntıların yaşanmasına neden olacaktır.

5) 31.12.2017 tarihinden sonra devreye girecek GES’lerdeki Sistem kullanım bedelindeki artış sebebiyle 2018’ de Lisanssız GES saha uygulamalarının azalacak olması Güneş enerjisi sektöründe 2018 yılı ile ilgili iş planlarının yapılmasında büyük sıkıntı yaratmaktadır. Yerli panel üreticilerinin yılsonuna kadar tüm üretim kapasiteleri dolmuş olmakla birlikte 2018 yılı için yeterli siparişlerinin olmamasından dolayı 2018 yılı ile ilgili üretim planlamalarını yapamamaktadır. Yerli ve Yenilenebilir Enerjinin önemi düşünüldüğünde, başta yerli panel üreticileri olmak üzere sektör paydaşlarının 2018 yılında önlerini görebilmeleri için Lisanssız GES saha uygulamalarının belli bir süre daha 2018 yılında devam etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, GENSED olarak TALEBİMİZ VE ÖNERİMİZ;

a) Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde, devreye girecek GES’lerle ilgili olarak tarifeler üzerinden %75 indirim yapılabilmesi için alınması gereken “geçici kabule hazır” tutanağını alma süresinin uzatılması ve

b) 6 (Altı) ay ek süre verilerek, Geçici kabule hazır tutanağının 30.6.2018 tarihine kadar alınması ve geçici kabulün bu tutanağa dayanarak yapılması durumunda, tarifeler üzerinden %75 indirim yapılacağı yönünde karar verilmesidir.

Talebimizin kabulü, Güneş Enerjisi Piyasasında yaşanan/yaşanacak sıkıntıların azalmasına ve Güneş Enerjisi Piyasasının 2018 yılındaki gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Destekleriniz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız,

Mustafa Herdem
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği