Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mezunlar Niğde'den Olacak

turkiye-nin-ilk-yenilenebilir-enerji-teknolojileri-mezunlar-nigde-den-olacak_3.jpg


Niğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Niğde il merkezinde kurulmuş olup mesleki eğitim alanında bölgenin köklü liselerindendir. Lisenin öğretim kadrosunun içerisinde 136 eğitici ve yönetici personeli ve bulunmaktadır. 2014/2015 eğitim öğretim yılında Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı, Metal Teknolojileri Alanı, Makina Teknolojisi Alanı, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı olmak üzere altı meslek dalında toplam 1800 kız ve erkek öğrenciyle sürekli mesleki ve teknik eğitime devam etmektedir.

Kurum Açık Öğretim Meslek Lisesi, Avrupa Birliği projeleri, mesleki eğitim projeleri, İŞKUR meslek edindirme kursları, girişimcilik ve inovasyon temelli eğitimler, yurtdışı staj olanakları, STK ve işgücü piyasası ile çalışmalar yürüten birçok mesleki eğitim geliştirici ve girişimcilik faaliyetlerde etkin rol alan inovasyon odaklı bir kurumdur.

Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji teknisyenlerini de yetiştirmekte olan kurum bölüm çatısına kurmuş olduğu PV paneller ile günlük 25 kW üretim ve 15 kW depolu enerjisiyle kendi elektriğini üretmekte olan bölgenin ilk yeşil binasıdır. Tarım fuarları, enerji fuarları gibi fuarlara katılım sağlayarak tanınmışlığını sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı öğrencileri 2014-2015 eğitim öğretim yılında 11. Sınıf ve alt sınıflarda öğrencilere sahip olup ilk mezunlarını önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında vereceklerdir. Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Alanı öğrencilerinin Erasmus ve İPA desteği ile Almanya ve İsveç'te eğitim almaları için proje başvuru girişiminde bulunulmuş, süreç pozitif ilerlemektedir. Ayrıca kurum personeli yenilenebilir enerji teknolojisi alanında Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı program geliştirme çalışmalarında da görev almaktadır.

10.11.2014