Paris, 2050'ye HazırlanıyorAdına, “2050 Paris Akıllı Şehir” adı verilen proje kapsamında sera gazı salınımının neredeyse yüzde 75’e indirilmesi ve enerji verimliliğini önemli oranda artırıp temiz enerji kullanımını esas alan yeşil binaların Paris’in önemli noktalarında yükselmesi planlanıyor.

Proje kapsamında doğadaki canlıları inceleyen mimarlar, akıllı şehirleri planlarken canlıların milyon yıllık mimari becerilerinden yararlandılar. Proje kapsamında 8 tane karma kule projesi geliştirilmiş. Bu kuleler doğayı şehrin tam göbeğine taşıyor, tasarımlarında organik motifler barındırıyor ve yenilenebilir enerji kullanan inovatif sistemler barındırıyor.

Örneğin petek şeklindeki konutlar Paris’in yerleşim alanlarını iki katına çıkarmak amacıyla yapılacak. Çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile elektrik üreten yapılar, sokak lambalarını da aydınlatacak. Dikey olarak yükselen şehir parkı ve alışveriş merkezi kuleleri de güneş enerjisi ile elektrik üretecek ve bir yandan da yeşil algler üreterek onları biyo yakıt olarak kullanacak.