Kamuoyu Duyurusu

kamuoyu-duyurusu1.jpgDünyada yaşanan enerji savaşları sosyo-politik ve ekonomik etkisini her geçen gün daha kuvvetli bir şekilde hissettirmektedir. Türkiye bu gelişmelerden en çok etkilenen coğrafyanın tam merkezindedir. Böyle bir ortamda enerji bağımsızlığı ülkemizin temel hedefi olmalıdır, bunu da sağlamanın tek yöntemi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan sonuna kadar faydalanmaktır.

Bu kaynakların açık ara en büyük olanı güneş enerjisidir. Türkiye Avrupa'nın en çok güneş alan ülkesi konumundadır. Bundan sadece 20 yıl önce dünyanın en pahalı enerji kaynağı olan güneş, bugün birçok ülkede dünyanın en ucuz enerji kaynağı haline gelmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak elektrik depolama ile ilgili teknoloji yarışı da hızlanmış ve maliyeti hızla düşmeye başlamıştır. Kısa bir süre sonra rüzgar ve güneş enerjisi gibi kesintili enerji kaynakları artık gece-gündüz, yaz-kış kesintisiz elektrik üreten bir kimliğe sahip olacaktır.

Yenilenebilir enerji sektöründe katma değerli yerli teknoloji üretiminin önemi de her geçen gün artacaktır. Ancak yurtdışından tüm hammaddeyi ve makinaları ithal ederek, Türkiye sınırları içinde montaj yapmanın ekonomik bir katkısı yoktur.

Güneş enerjisi sektöründe katma değerli yerli üretimin olmazsa olmazları bellidir; sadece aşağıdaki temel şartları sağlayan kurumlar güçlü bir devlet desteğinden yararlanmalıdır. 

- Ölçek ekonomisi
- Çok güçlü finansal yapı
- Marka bilinirliği
- Teknoloji transferi sağlayan güçlü yabancı yatırımcı
- Kuvvetli bir ArGe altyapısı
- Enerji ve elektrik/elektronik sektöründe işletmeci ve üretici olarak tecrübe


Anti damping, gözetim vergisi gibi uygulamalar dünyanın diğer tüm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yerli üretime hiçbir katkı sağlamayacaktır. Bilakis güneş enerjisinin maliyetinin artmasına, yabancı yatırımcının kaçmasına,  henüz yeni hareketlenmeye başlamış sektörde ciddi daralmaya ve işsizliğe sebep olacağı aşikardır.

Güneş enerjisi sektörümüzün bugün en temel ihtiyacı sürdürülebilir bir pazar, yerli ve yabancı yatırımcıya güven aşılayan  basit ve şeffaf bir mevzuatın varlığıdır.

Bu unsurların eksikliği yüzünden son 10 yıldaki toplam kurulu gücümüz maalesef  0.25 GW mertebesinde kalmıştır. Halbuki 10-15 GW gibi rakamlar, Türk yatırımcıların ve Türk mühendislik firmalarının oldukça kolay ulaşabileceği hedeflerdir.

Bu vesile ile yeni göreve gelen 64. hükümete başarılar diler ve güneş enerjisinin önündeki engelleri kaldırma konusunda gösterecekleri büyük çaba ve iyi niyet için şimdiden kendilerine teşekkür ederiz. Bu konuda kendileri ile yakın ve yapıcı bir iş birliği yapacağımızı da kamuoyu nezdinde taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,
Solarbaba, Türkiye Güneş Enerjisi Platformu

 

30.11.2015