CIS Teknolojilerindeki Gelişmeler

011-dosya-intro-cis.jpg


İnce film güneş panelleri içinde her yıl verimini arttıran CIS teknolojisi ve avantajları hakkında SolarNokta firmasının yaptığı güzel bir sunum. CI(G)S bazlı modüllerin en büyük avantajları sıcağa karşı duyarsızlık ve yıllar içinde verimin çok az düşmesi, Türkiye'de kullanımı henüz yok denecek kadar az.