Çatısına Ufak GES Kurmak İsteyen Vatandaşın Yaşadıkları

catisina-ufak-ges-kurmak-isteyen-vatandasin-yasadiklari.jpg


Değerli okurlarımızdan Sayın Mehmet Bilge Özkarahan'ın bize yollamış olduğu mektubu aynen yayınlıyoruz. Bu arada kendisi şebeke bağlantılı sistem kurmaktan vazgeçmiş, akülü off-grid GES kuracak.
-----------------------------------------------

16 NİSAN 2016
Sayın İlgililer,
Evimizin Çatısına, 5.2 kWh gücünde, Şebeke Bağlantılı (ON-GRID) bir GES (Güneş Enerjisi Santralı) kurmak istedim. ANCAK, geri adım atmak zorunda kalıyorum.
Aşağıdaki yazım ile nedenlerini paylaşmak istedim. 

Bodrum’daki evimizin çatısı, 20 adet Solar Paneli yerleştirebilecek bir alana sahiptir. Çatıya GES kurmamız halinde, ihtiyacımızdan fazlası olan üretimi şebekeye vermekle, ülke ekonomisine de yararımız olabileceğini düşündük.5.2 kWh gücünde bir GES kurmak üzere gerekli dosyayı tamamladım ve Çağrı Mektubunu 05 Şubat 2016 tarihinde, ADM Elektrik Dağıtım AŞ’den, Denizli’deki şirket merkezine çağrılmam üzerine, bizzat giderek elden teslim aldım.

ANCAK. Aşağıda, SORUN.1 ve SORUN.2 olarak ifade ettiğim hususlar karşımıza çıkmıştır.

SORUN.1 :
YÖNETMELİK MADDE 20 / 3-c İhtiyaç fazlası enerjinin bedelinin tespiti ve ödenmesi
“İlgili kişi tarafından düzenlenen faturanın görevli tedarik şirketine tebliğ tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde, fatura bedelini kişinin bildireceği banka hesabına yatırır.”
Çağrı Mektubu öncesinde, dosyayı hazırlar iken, ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile görüştüğümde, bu tutarı GİDER MAKBUZU ile ödeyebileceklerini, ancak henüz herhangi bir uygulama yapmadıklarını da söylemişlerdi. 
Çağrı Mektubunu aldığım günden bugüne kadar, zaman zaman görüştüğüm ADM AŞ Mali İşler Yetkilisi, artık FATURA KESİLMESİ dışında bir ödeme şeklinin olamayacağını ifade etmektedir.
Malum olduğu üzere, fatura kesebilmek için: Vergi Dairesi kaydı, Mali Müşavir, Belediye, kırtasiye, vergi, harç vs vs birçok mali külfetler söz konusudur. Yani, tahsil edilecek tutardan daha fazlası masrafa gidecektir. Halbuki Mevzuat’ta, Özel Kişilerin de elektrik üretebileceği belirtilmektedir.

SORUN. 2 :
TEDAŞ PROJE DOSYASI
Bizim örneğimizdeki gibi ( 20 Panellik) bir GES kurulumu için, engin detayları olan, Tedaş Proje Dosyası hazırlanması başlı başına caydırıcı bir husustur. İnşaat ve Elektrik olmak üzere birçok derin detayları içermektedir.

Öte yandan, elektrik üretecek ve bunu Şebeke’ye vermeyecek ( OFF-GRID) bir GES için ise, böylesi bir dosya hiç gerekmemektedir. Bir Elektrik Teknisyeni tarafından rahatlıkla kurulabilmektedir.

Her işte olduğu gibi, bu konuda da VURGUNCULAR türemiştir. Örneğin. Muğla kökenli bir Mühendislik firması, SADECE HESAPLAR ! için 10,000 TL + kdv talep etmektedir. 
Sadece bu tutar bile yapılacak yatırımın yarısından fazladır. 

BENİM VARDIĞIM SONUÇ İSE, ülke genelinde, Lisanssız Elektrik Üretimi, ÇATILAR için ulaşılması zor bir hayaldir.

Mehmet Bilge Özkarahan, Endüstri Mühendisi ( ODTÜ’72)
+90 532 245 4311  
bilge_ozkarahan@yahoo.com

20.04.2016