GÜYAD

.

Güyad
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği’nin (GÜYAD) temel misyonu; güneş enerjisi alanındaki yatırım ortamının yaratılmasında sektör paydaşlarına değer yaratmak için ulusal enerji politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

GÜYAD’ın temel vizyonu ise, şu şekilde özetlenebilir:

– Güneş enerjisi alanındaki yasal mevzuatlara ilişkin görüş ve taleplerin oluşturulmasını ve ilgili mercilere iletilerek hayata geçirilmesini sağlamak,
– Dünyadaki gelişmeleri sektör adına takip etmek, paydaşları bilgilendirmek ve gelişmelerle ilgili eğitim programları, paneller, sempozyumlar ve forumlar düzenlemek,
– Sektördeki eşit ve adil rekabetin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,
– Güneş enerjisinin çevresel koruma ve sürdürülebilirlik açısından gelecek nesiller için önemine yönelik projeler geliştirmek, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak kamuoyu oluşturmak.

İletişim
Ahmet Oktay Kavas
+90 533 283 0434
guyad@guyad.org
Ankara

COMMENTS