Güneş Enerjili Akıllı Seralar

Güneş Enerjili Akıllı Seralar

Geliştirilen yeni güneş panelleri sadece yenilenebilir elektrik enerjisi üretmekle kalmıyor, aynı zamanda altında bulunan bitkilerde fotosentezi optimize etmeye yardımcı olarak bitkilerin su kullanımını da azaltıyor. Üstelik geleneksel güneş panellerine göre daha verimli olduğu ve maliyetinin de daha düşük olduğu söyleniyor.

SantaCruz’da bulunan bir şirketin sera çatılarında kullanılması amacıyla geliştirmiş olduğu LUMO güneş panelleri, kullanılan ışık-geçirgen kırmızı boya sayesinde, güneş ışınlarının yeşil ve mavi dalga boylarının bir kısmını absorbe ederek ve yeşil ışığın bir kısmını da kırmızı ışığa dönüştürerek çalışıyor. Bu arada kırmızı ışığın bitkilerin fotosentezi için en verimli olduğu ışık olduğunu da eklemek gerek.

Wavelength-SelectivePhotovoltaicSystems (WSPV)’lerin kullanımının yaygınlaştırılması ile gelecekte kendi enerjisini üreterek şebekeden bağımsız çalışan seraların geliştirilmesi mümkün. Dünya genelinde artan gıda ihtiyacı düşünüldüğünde geliştirilen bu yeni sistem enerji etkinliği bakımından oldukça önemli hale geliyor.

https://www.treehugger.com/solar-technology/solar-smart-greenhouses-produce-both-clean-electricity-food-crops.html