Ensia

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) bu verilerden hareketle; sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli sektörleri arasında başı çeken “yenilenebilir enerji”de Türk sanayisinin gelişmesi, sanayici bakış açısı ile “kümelenme çalışmalarının yürütülmesi”, proje bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisi’nde Üretim” misyonu ile 27 Temmuz 2016 tarihinde kurulmuştur.

“Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak"vizyonuyla 18 kurucu üye ile birlikte yola çıkan ENSİA; bölgemizde yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar,komponent ve hammaddelerinin üretiminde “Türkiye’nin enerji cihazları üretim ve dağıtım üssü olması” misyonuna katkı koymayı hedeflemektedir.
ENSİA; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile başlatılan “Yenilenebilir Enerji Kümelenme Çalışmaları”nı da yürütmeyi amaçlamaktadır.

Neden ENSİA?
- Enerji sektörünün Yenilenebilir Enerji segmentinde kümelenme çalışmalarının başlatılması / yürütülmesi,
- Enerji sektörüne ekipman üretimi yapan ana ve yan sanayiciyi temsil eden bir çatı oluşturulması,
- Enerji sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
- Enerji sektöründeki bütünsel yaklaşım ve kümelenme mantığı eksikliğinin giderilmesi.

Vizyonumuz: Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak.

Misyonumuz: Sunduğumuz hizmetler ile sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, üyelerimize değer katmak, paydaşlarımızla birlikte enerji sektörünün büyümesine ve rekabet üstünlüğü sağlanmasına katkıda bulunmak.

Stratejik Amaçlarımız;
- Türkiye’nin enerji ekipmanları üretim üssü olmasını sağlamak,
- Değer zinciriyle birlikte küresel hizmet sağlayıcı olmak,
- Tüm paydaşlar ile işbirliği anlayışı içerisinde, uluslararası ölçekte referans alınacak hizmetler sunmak.

İletişim
Hüseyin Vatansever
+90 232 462 6762
info@ensiatr.com
İzmir