Eltemtek

.

Eltemtek


ELTEM-TEK enerji sektöründe hizmet veren, Türkiye’nin önde gelen mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biridir. % 47’lik kamu, %26’lık yabancı sermaye ve geri kalan yüzdelik payları Türkiye’nin önde gelen özel enerji şirketlerinden oluşan ortaklık yapısıyla, kozmopolit bir görünüm sergilemektedir.

Bu yapı ELTEM-TEK’i sektörde farklı ve öncelikli kılmaktadır. Öyle ki ELTEM-TEK, amacı kamu yararı ve ülke gelişimi olan bir kamu kuruluşunun ciddiyet ve güvenilirliğine, bir yüzyıla yakın geçmişiyle uluslararası başarılara sahip yabancı bir şirketin evrensel tecrübe ve hedeflerine, özel sektörün atılımcı ruhuna, çevik ve müşteri odaklı yapısına sahiptir. Tüm bunlar da bizim gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde olağanüstü ve sürdürülebilir başarılar edinmemizi sağlamıştır.

Faaliyet konusu işlerinde dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ELTEM-TEK, gerek donanım ve yazılımlarla gerekse personel eğitimleri ile yeni yöntemlerin ülkemizde uygulanmasında daima öncülük etmektedir.

Bizi Üstün Kılan Özellikler

– Global erişim, köklü yerel bilgi, yenilik ve gelişim tutkusuyla müşterilerimize teknik mükemmellik sağlarız.
– Bir projenin her aşamasında destekleyici hizmetler ve teknik bilgiler sunan, güvenilir bir iş ortağıyız.
– Üstün güvenilirlik, uzmanlık, bilgi ve deneyimimizle, enerji sektöründe lider bir konuma ve itibara sahibiz.
– İş ve işçi sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması konularında yüksek standartlara sahibiz.
– Hedeflenen amaca bütünüyle uyumlu, değer oluşturan projeler sunma konusunda kararlıyız.
– Komple ve uçtan uca projeleri hayata geçirmek için operasyon, bakım ve işletme kabiliyetine sahibiz.
– Sürekli mükemmellik ve iyileştirme için çalışırız. Tüm iş süreçlerinde sektörün en yetenekli uzmanlarıyla çalışarak, başarı sicilimizi koruruz.
– Mühendislik hizmetleri konusunda uzmanız. Projelerimizde bilim adamları, akademisyenler, çevre danışmanları ve işlerine adanmışlıkla bağlı profesyonellerle işbirliği içinde çalışırız.
– Bilgi, beceri, tecrübe ve bütünlük stratejisiyle müşteri bağlılığı yaratırız.
– En zorlu projeleri belirlenen zamanlamaya uyum içinde, başarıyla yürütürüz.
– Süreçleri hızlandıracak güvene, tecrübeye ve temasa sahibiz.
– Çözüm odaklıyız. Kritik durumlarda özel ve yenilikçi çözümler üretiriz.
– Verimliliği maksimize etmek için entegre teknolojiler ve yazılımları kullanmada öncüyüz.
– Derin teknik uzmanlık ve rakipsiz ulusal tecrübeye sahibiz.
– İş ilkelerine bağlıyız. Her çalışanımız bu ilkelere uyumla hareket eder, kuruluşun sosyal değerlerini destekler. Dürüstlük, şeffaflık ve ekip çalışması esastır.
Strateji

İş hedeflerimize ve temel amaçlarımıza ulaşmak için belirlediğimiz stratejimizin beş temel unsuru vardır; Güçlü ve kontrollü büyümek Ölçek ekonomisinden faydalanmak (maliyetleri düşürür, performansı artırır) Yaptığımız her işte mükemmelliğe odaklanmak Yatırımlar öncesinde ekonomik ve demografik gelişmeler, enerji talebi, politik ve düzenleyici koşulların kapsamlı analizini yapmak

Hedefler

-Sektörde süregelen öncülüğümüzü potansiyel enerji kaynaklarını değerlendirme konusunda da devam ettirmeyi,
-Dünya standartlarını yakalamış çevre dostu bir şirket olmayı,
-Enerji ile ilgili kararların oluşturulmasında doğru çözüm ortağı olarak aktif görev almayı,
-Dünya genelinde başarılar edinmeyi

Temel amacımız, dünyaca tanınmış teknik uzmanlık, köklü yerel bilgi, profesyonellik ve projelerimize entegre edilmiş disiplinler gibi benzersiz bir kombinasyonla ürün ve hizmetler sunarak, ülkemizde yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için adanmışlıkla çalışırken, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için değerler yaratma sorumluluğunu devam ettirmekteyiz. Bu sebeple biz; Memnun müşteriler yaratırız, Ticari başarı veren uzun vadeli stratejiler geliştiririz, Yenilik, gelişim ve profesyonel mükemmelliğe odaklanırız.

İletişim
Yaşar Öztürk
+90 530 178 3778
yasarozturk@eltemtek.com
Ankara

COMMENTS